Den pakistanska senaten har antagit ett lagförslag som går ut på att höja straffet för vad man betecknar som nedsättande kommentarer mot så kallade vördade personligheter – inklusive profeten Muhammeds familj, fruar och följeslagare samt de fyra kaliferna – från tre års fängelse till minst tio år.

Lagförslaget antogs av nationalförsamlingen i januari i närvaro av bara 15 lagstiftare och har nu alltså även gått igenom senaten.

LÄS ÄVEN: Diskussion i WhatsApp ledde till dödsstraff för blasfemi

För närvarande stipulerar paragraf 298-A i Pakistans strafflag att den som gör sig skyldig till hädelse av profeten Muhammeds familj och personerna omkring honom samt de fyra kaliferna ska straffas med upp till tre års fängelse eller böter.

Det antagna lagförslaget syftar till att ändra denna klausul för stipulera att straffet för detta brott är ”fängelse på livstid som inte ska vara mindre än tio år”.

Dödsstraff

Dessutom framhäver lagförslagets uttalande av mål och skäl att vissa individer är inblandade i ”hädelse på internet och sociala medier” och att handlingar av respektlöshet mot vördade personligheter, inklusive profetens följeslagare, var en orsak till ”terrorism ”, ”störningar i landet” och skada för människor från alla samhällsskikt.

Senator Mushtaq Ahmad Khan, en av initiativtagarna till lagförslaget, påpekar att den senaste lagstiftningen enbart omfattar straff för bristande respekt för de påstått vördade personerna och dödsstraffet för hädelse förblir oförändrat enligt strafflagen.

LÄS ÄVEN: Sveriges ambassad i Pakistan ber om ursäkt för ’islamofobi’