Inom islam är fredag den stora bönedagen. På Gaza-remsan är det också dagen då man på uppmaning av terrorstämplade Hamas går till attack mot judarna i Israel. På fredagen dog ytterligare tre palestinska våldsverkare i samband med att de gått till angrepp mot israeliska gränsposteringar.

De storskaliga palestinska våldsamheterna har den här gången pågått sedan den 30 mars. Den ursäkt man nu använder sig av är att USA flyttat sin ambassad i Israel till huvudstaden Jerusalem. Det är ett beslut som stadfästs med stor enighet av USA:s kongress sedan lång tid tillbaka och som ratificerats av samtliga presidenter sedan dess men som ingen president före Donald Trump haft det politiska modet att verkställa.

LÄS MER: Gazaprotesterna: Palestinier eldar upp Israels flagga

Vid sidan av kopplingarna till terrorstämplade islamistiska Hamas har de palestinska våldsverkarna också kritiserats för att de skickar fram barn till gränsen. Föräldrar indoktrinerar barnen att tro att de dör som martyrer med syfte att sådana dödsoffer mer än andra ska påverka den internationella opinionen i Israel-fientlig riktning.

”Om jag blir skjuten dör jag för Allah”, förklarar en palestinsk flicka i uppskattningsvis knappa 10-årsåldern för SVT:s utsände Stefan Åsberg.

En palestinsk yngling som är mer aktiv i attackerna mot den israeliska gränsen redogör för det bakomliggande resonemanget: ”När vi använder våld och liv går till spillo kommer alla att tala om Palestina.”

Sammanlagt har minst 129 palestinier dött när de gått till attack mot israelisk gränsmilitär, vilket ska ställas i relation till att många tiotusentals palestinier deltagit i våldsamheterna. Enligt företrädare för Hamas har den största andelen av de som dött gjort det på uppdrag av den terrorstämplade organisationen och är i så fall att betrakta som terrorister.

LÄS MER: 62 palestinska terrorister och våldsverkare dödade efter attacker mot Israel

I nästa vecka håller FN:s generalförsamling ett extrainsatt möte på begäran av Arabförbundet och organisationen Islamiska konferensen (OIC). Syftet är att få igenom en resolution som lägger skulden för det palestinska våldet på Israel. En liknande resolution framlades nyligen i FN:s säkerhetsråd men antogs inte efter att USA lagt in sitt veto.

Israels FN-ambassadör Danny Danon, kallade i ett uttalande det resolutionsförslaget för ”grovt ensidigt” och menade att ”det är olyckligt att vissa länder, i stället för att fördöma Hamas-terroristerna, försöker uppfylla politiska syften i hemländerna genom att angripa Israel i FN”.

En resolution som antas av generalförsamlingen är i motsats till sådana som antas av säkerhetsrådet inte bindande. Den kan dock fungera som slagträ för de muslimska länderna runt Israel att vinna internationellt gehör för sin Israel-fientliga och ofta antisemitiska agenda och, så som Danon påtalar, ge inrikespolitiska poäng.