Mikkel Elsingsers sexåriga dotter gillar att simma. Men sedan badhuset i Tingbjerg i Köpenhamn könssegregerades är Mikkel inte längre välkommen att se dottern träna och tävla – endast föräldrar av kvinnligt kön får vistas i anläggningen under de tider då tjejer simmar.

Klubbansvariga som fattat beslutet om att könssegregera simningen säger att detta skett för att tillgodose krav och ta hänsyn till föräldrar i Tingbjerg. Man säger sig vilja ”göra föreningslivet tillgängligt för fler”.

Simklubbens ledning vill inte precisera vilka fler grupper som åsyftas och inte heller medge att åtgärden har något med religion att göra. På andra platser där sådana krav rests och beslut om könssegregerade badtider fattats har det emellertid så gott som alltid handlat om anpassning till regler inom islam.

Mikkel säger i en kommentar till danska TV 2 att han tycker den givna motiveringen är märklig. I stället för att göra föreningslivet öppet för fler så stänger man ju genom beslutet ute hälften av alla föräldrar från att engagera sig.

Enligt Mikkel är det problematiskt att man tar så mycket hänsyn till en viss grupp att man äventyrar danska värderingar om jämställdhet. Andra som protesterat pekar också på att acceptans för den här sortens krav på könsuppdelning försvårar integrationen av invandrare in i det danska samhället.

Mikkel har även uppvaktat ansvariga politiker men inte heller därifrån fått något gehör. Köpenhamns kulturborgmästare, Franciska Rosenkilde från det grönröda partiet Alternativet, har i ett brev svarat att hon är helt enig med simklubben om det positiva i att erbjuda könssegregerade badtider.

”Det är viktigt att erbjuda olika fritidsaktiviteter som kan motivera så många människor som möjligt”, skriver hon. Samtidigt erbjuds Mikkel hjälp med att flytta sin dotter till något annat badhus och annan simklubb.

Driver bort danskar från invandrartäta områden och ökar segregationen
Mikkel tycker dock inte att det är han och hans dotter som ska behöva flytta på sig. Dessutom påpekar han att hans dotter och hennes tjejkompisar är de enda etniska danskarna som är med i det aktuella simlaget. Om de försvinner blir laget helt segregerat.

Att pappor stängs ute från sina döttrars simning leder enligt Mikkel till att danskar i ännu högre grad än tidigare kommer att söka sig bort från redan invandrardominerade områden för att kunna delta i sina barns fritidsaktiviteter som tidigare, något som skyndar på utvecklingen mot att etniska parallellsamhällen skapas.

Mikkel säger att han accepterar att även danskar får kompromissa lite för integrationen men att den här sortens beslut inte är rätt väg att gå. Franciska Rosenkilde menar dock att man måste göra sådana här långtgående eftergifter eftersom vissa grupper annars kommer att vägra delta och inte gå att nå.

Precis som i Sverige är könssegregerade badtider en kontroversiell fråga i Danmark. Flera partier har på lokalnivå krävt förbud mot sådan uppdelning och 2017 klubbades ett förbud i Århus mot att dela upp badtider på grundval av deltagarnas kön. I Köpenhamn är det dock fortfarande tillåtet.