➤ USA / CLINTONGATE  Den rapport som påverkade den amerikanska presidentvalskampanjen och innehöll grova anklagelser mot Donald Trump visar sig nu ha gjorts på beställning av Hillary Clinton och  Demokratiska partiet. Samtidigt anklagas paret Clinton nu själva för att ha mottagit stora donationer från Ryssland i samband med den s.k. ”uran-affären”.

Det framkommer även att paret Clinton mottog ”donationer” från Ryssland i syfte att hjälpa till att sälja amerikansk uranproduktion till Ryssland, donationer som paret Clinton lovade Barack Obama att redovisa till det amerikanska folket men istället mörklade.

Den s.k. Donald Trump-Russia Dossier är en rapport skriven av en före detta brittisk spion innehållande obekräftade anklagelser om att Donald Trump samarbetade med Ryssland under presidentvalskampanjen. Trump har hela tiden nekat till anklagelserna. Inga bevis har heller framkommit som indikerar att anklagelserna skulle vara sanna. Det visar sig nu att Hillary Clinton och det Demokratiska partiet finansierade denna som många menar var en smutskastningsrapport med minst nio miljoner dollar.

Enligt uppgift anlitades företaget Fusion GPS för att göra det bakomliggande forskningsarbetet. Fusion GPS anlitade i sin tur Chrisopher Steele i syfte att släppa rapporten under Steeles namn eftersom Steele är f.d. spion kopplad till brittiska MI-6 och därmed hade trovärdighet. Clinton och det Demokratiska partiet betalade Fusion GPS i flera månader innan valet och fram till valdagen i syfte att producera rapporten och släppa den med hjälp av Steele innan valdagen för att öka Clintons chanser att vinna.

***

Detta är dock inte den enda skandal som nu framkommer om Hillary Clinton. Redan 2015 rapporterade New York Times att Clinton Foundation mottagit stora summor pengar från Ryssland i samband med en uranaffär, en nyhet som omedelbart tystades ned. Nu har den dock blossat upp igen.

Enligt uppgift ska paret Clinton under president Barack Obama mellan 2009 och 2013 ha mottagit flera miljoner dollar från Ryssland i ”donationer” för att hjälpa Ryssland att köpa in sig i ett företag i Kanada som är delägare i uranproduktionen i USA. Hillary och Bill Clinton har därmed aktivt hjälpt Ryssland att bli ägare till uppemot 20 procent av den amerikanska uranproduktionen som ligger som grund för kärnvapentillverkning.

Det amerikanska Justitiedepartementet under Obama förbjöd FBI att uttala sig om detta- Syftet uppges ha varit att dölja information för det amerikanska folket som kunde skada Hillary Clinton under presidentvalkampanjen. Donald Trump har nu lyft det förbudet så att FBI kan vittna om vad de känner till om uranärendets kopplingar till Clinton Foundation.

Paret Clinton anklagas dels för att ha lurat det amerikanska folket och dels för att ha ljugit för Barack Obama. Den sistnämnda anklagelsen bygger på att Hillary och Bill lovat Obama att alla donationer till Clinton Foundation skulle redovisas officiellt. Det löftet hölls inte när paret Clinton mörklade donationerna från Ryssland i samband med uranaffären.