Ett flertal personer – de flesta EU-turister – jagas av det svenska rättsväsendet efter att ha bötfällts för felparkering. Detta trots att såväl polisen som åklagare och domstolar vet att böterna utfärdats felaktigt och att de bötfällda både parkerat rätt och erlagt avgift.

Det skäl som polisen anger för att man lägger utredningsresurser på dessa ärenden och driver dem ända upp i Högsta domstolen är att man vill ha ett prejudicerande beslut på huruvida parkerande bilister ska använda bindestreck eller mellanslag mellan siffer- och bokstavsdelen när de knappar in registreringsnumret.

I flera länder förekommer bindestreck som skiljetecken på registreringsskyltar. I andra länder används blanksteg som i Sverige. Det händer ibland att turister från utlandet knappar in ett bindestreck när det ska vara mellanslag och vice versa.

I hemländerna spelar detta ofta ingen roll så länge det är rätt siffror och bokstäver som anges. De svenska parkeringsvakterna och polisen menar emellertid att den som väljer fel skiljetecken ska anses ha knappat in ett felaktigt registreringsnummer och därför ska bötfällas – detta trots att man kan se att bilisten har betalat p-avgiften.

Bilister fick rätt i domstol men polisen ger sig inte

De p-betalande turisterna har överklagat sina böter och i flera fall fått rätt i lägre instans. I något fall har dock en tingsrätt dömt till bilistens nackdel. Polisen har å sin sida överklagat alla domar där bilisten fått rätt till hovrätten, som i de flesta fall, men inte alla, hållit med tingsrätterna om att p-boten utfärdats felaktigt och ska undanröjas.

Polisen har emellertid inte låtit sig nöja med dessa utslag, utan har nu överklagat flera ärenden till Högsta domstolen som meddelat att man beviljar prövningstillstånd och ska ta upp fallen för att fälla en prejudicerande dom om huruvida blanksteg och bindestreck ska godkännas som ömsesidigt utbytbara vid erläggande av p-avgift.

– Det är viktigt att det blir fastställt, säger Martin Sivertsson, jurist på polisens rättsenhet i Stockholm, som drivit de aktuella ärendena genom domstolsväsendet och upp till högsta instans.

– Vi anser att man inte har angett ett korrekt registreringsnummer om man lägger till eller tar bort tecken jämfört med vad som står på registreringsskylten, tillägger han.

Enligt Sivertsson spelar det ingen roll att det är ställt utom tvivel att bilisten faktiskt betalat parkeringsavgift. Han anser att polisen följer rättspraxis när man ändå bötfäller med hänvisning till att registreringsnumret inte anses korrekt angivet.

Polisen får kritik av JO

Polisen har fått kritik från Justitieombudsmannen för sina extremt långa handläggningstider av parkeringsärenden. Många bilister som felaktigt fått p-böter får vänta i flera år innan de får upprättelse. Och eftersom en p-bot sitt namn till trots formellt inte är böter utan en förhöjd avgift måste den drabbade betala även om man överklagar.

Ulrika Lundström, som är tillförordnad avdelningschef på polisens rättsavdelning, tycker trots JO-kritiken och de årslånga handläggningstiderna ändå att det rimligt att driva de här rättsprocesserna mot bilister som man vet har parkerat rätt och betalat avgift.

– Vi måste få klarhet i vad som gäller, säger hon i en kommentar till SVT.

Drabbad turistande bilist: ”Ofattbart”

En av de turister som jagats av den svenska polisen ända upp i Högsta domstolen är Sabine Middendorf från Tyskland. På semesterresa i Sverige knappade hon vid parkering in ett bindestreck i stället för ett blanksteg i registreringsnumret så som hon är van med hemifrån. När hon kom tillbaka till bilen satt en p-bot på vindrutan.

Sabine bestred boten men trots att det var klarlagt att hon betalat p-avgift och inte på något annat sätt parkerat fel, sade polisen blankt nej till att stryka boten. Hon överklagade då beslutet till tingsrätten och fick rätt.

Polisen lät sig emellertid inte nöja utan överklagade frikännandet till hovrätten. Även där fick Sabine rätt

Men polisen var missbelåten även med den högre rättsinstansens utslag och sökte prövningstillstånd i Högsta domstolen. Det beviljades och i april ska Sabines öde slutgiltigt avgöras.

– Jag förstår inte hur man kan göra sig så mycket besvär för en p-bot. Det är ofattbart. Jag kan inte ens föreställa mig hur mycket det här har kostat den svenska staten, säger Sabine i en kommentar till SVT.

Påverkar turisters Sverigebild negativt

Eftersom Sabine inte talar svenska har tvisten med de svenska myndigheterna inneburit extra krångel med att få korrespondens översatt. Händelsen har grumlat upplevelsen av att turista i Sverige.

Ett annat fall som också ska prövas i Högsta domstolen gäller en holländsk turist. I det fallet skedde det omvända bilisten knappade in ett mellanslag i stället för ett bindestreck och fick böter. Även i det fallet är det klarlagt att p-avgift erlagts, men polisen anser ändå att personen ska bötfällas på grund av fel skiljetecken i registreringsnumret.