En patient på Norra Älvsborgs Länssjukhus avled efter att ha blivit hemskickad tillsammans med en hög dos kalium. NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen har nu anmält sig själva.

I början av året hade en patient högt blodtryck och förändrad saltbalans. Patienten var vid tillfället inlagd på Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan.

Läkaren ordinerade en hög dos kalium och skrev ut patienten utan att boka in något uppföljningsbesök. Efter patientens utskrivning från sjukhuset hittade man vederbörande avliden i sitt eget hem.

Dödsfallet bedöms ha skett på grund av den höga kaliumdosen. Detta framgår av en Lex Maria-anmälan som NU-sjukvården själva har överlämnat till Inspektionen för vård och omsorg.

– Det här är en djupt tragisk händelse och jag beklagar det inträffade, säger Magnus Söderbergh, chefsläkare på NU-sjukvården, till Samhällsnytt.

Hur kan det hända att man skickar hem en patient med hög dos kalium när kaliumbalansen är erkänt svår att hålla?

– Vår utredning tittar på det nu och den är i princip klar. Vi vill gärna återkoppla till närstående först.

Fakta om kalium
Kalium är ett mineralämne som är av stor betydelse för alla celler i kroppen, särskilt för muskelcellerna som finns i bland annat hjärtat.

Det är ofta svårt att hålla balansen mellan lågt, normalt och högt kalium under en behandling. Om kaliumvärdet i blodet är för högt efter behandling med kaliumtillskott kan man snabbt och lätt plocka bort tillskottet för att sänka värdet.

Källa: 1177.se