Efter ett flertal anmärkningar har Gävle kommun gjort en lex Sarah-anmälan mot ett gruppboende. Bland annat ska det röra sig om att man snålar med maten.

Utöver maten, där de boende på gruppboendet inte har fått en andra portion då de bett om det, gäller det även brister i bemötande och uteblivna insatser.

Mer specifik än så vill inte sektorchefen vid Välfärd Gävle, Magnus Höijer, vara.

– Det är något som utredningen nu får visa, säger Magnus Höijer till SVT Nyheter.

Värdegrundssamtal

Efter bristerna uppdagats har samtal med samtliga medarbetare genomförts där man bland annat gått igenom värdegrunden.

– Gävle kommun beklagar de missförhållanden som uppstått och ser mycket allvarligt på det inträffade, säger Magnus Höijer.