I en studie som nyligen publicerats fick unga vuxna i åldrarna 17-25 pröva att kraftigt reducera sitt bruk av sociala medier under en kortare period. Resultatet blev att merparten av dem snabbt kom att uppleva att de trivdes bättre i sina kroppar.

Det är ett forskarlag från Barnsjukhuset i Östra Ontario som genomfört studien med syfte att studera vad som händer när ungdomar som lider av depression och ångest fick avstå från sociala medier. Efter endast 4 veckors avhållsamhet kunde en påtaglig förbättring av testpersonernas psykiska hälsa konstateras.

LÄS ÄVEN: Sa att det bara finns två kön – arresterades

Forskningsledaren och läkaren Gary Goldfieldt säger i en kommentar att ungdomar i genomsnitt tillbringar 6-8 timmar på sociala medier varje dag. Under en sådan dag kommer de i kontakt med hundratals och kanske till och med tusentals bilder från kändisar, modeller och andra som visar upp kroppsideal som är svåra eller omöjliga att uppnå. Resultatet av detta riskerar att bli en negativ uppfattning av den egna kroppen.

Studieobjekten delades upp i två grupper. Den första fick som instruktion att sänka sin användning av sociala medier med 50 procent. Den andra gruppen fick nyttja sociala medier i obegränsad utsträckning. Genom olika mätningar kunde forskarna se att den första gruppen kom att tänka mindre negativt om sig själva och sin kropp. För kontrollgruppen märktes ingen skillnad alls.

LÄS ÄVEN: Finland inför ”progressiv” lagstiftning för könsbyte

Kan förklara epidemi av könsdysfori

The Post Millenial rapporterar att den aktuella studien inte gör en direkt koppling mellan användning av sociala medier och så kallad könsdysfori men att sådana samband kan finnas. Det finns just nu en pågående trend där i första hand unga människor upplever att de är födda i fel kön och sätter sig i kontakt med vården för att genomgå ett irreversibelt könsbyte. Den gemensamma nämnaren mellan negativt tänkande om den egna kroppen och könsdysfori är ofta sociala medier.

Könsdysfori är en trend på stora plattformar som Tiktok och Youtube, med populära influerare som argumenterar för att detta kan vara anledningen till varför ungdomar upplever känslor som ångest och depression. Tendensen är att de försöker få könskorrigering att framstå som någonting spännande och roligt, när det i själva verket innebär att stort medicinskt ingrepp som inte går att ångra.

Uppföljande undersökningar visar också att ett könsbyte i många fall inte var lösningen och att orsaken till symtomen funnits någon annanstans än i könsidentiteten. En stor andel av de som genomgått ett könsbyte uppvisar fortsatt psykisk ohälsa, inklusive kraftigt förhöjd frekvens av självmord.