I en intervju uppger Miljöpartiets ena språkrör Per Bolund att det kommer att krävas beteende- och livsstilsförändringar hos medborgarna för att stoppa mänsklighetens ”självmordskrig mot naturen”.

Enligt Bolund är Miljöpartiets viktigaste punkter i klimatpolitiken skärpta klimatmål, en koldioxidbudget som ger ramar för politiken och en lag för utfasning av fossila bränslen. Till detta tillkommer beteendeförändringar hos medborgarna.

– Att säga att vi kan åka på weekendshoppingresor till New York och att det kommer att rymmas inom en klimatbudget, det är helt enkelt inte sant, säger han till DN.

LÄS ÄVEN: Rapport: Vinterns elkaos orsakades av nedlagd kärnkraft

– Detsamma gäller köttproduktion. Även om man kan göra en del förändringar som minskar klimatpåverkan, så är utsläppen inneboende i själva produktionen. Men när jag tänker på hur lätt det är att stoppa ner handen och plocka upp vegetarisk köttfärs, så är det närmast ett icke-problem, tycker jag.

Vidare hävdar Bolund att man vill förenkla för konsumenten genom att förbjuda ”det som är allra sämst”.

Vilseleder om kärnkraften

På frågan om den i förtid avvecklade kärnkraften, och vilka konsekvenser det fått – i synnerhet med rusande elpriser för konsumenterna, tar Bolund till direkta lögner.

– Jag kan bli bekymrad över hur våldsamt vilseledande energidebatten är. Det var ett kommersiellt beslut som ägarna till de här reaktorerna fattade. Som inte byggde på vår politik, utan internationella överenskommelser och krav på säkerhet.

LÄS ÄVEN: EU-parlamentet godkänner kärnkraft och gas som hållbara

Att dåvarande regeringen, inklusive Miljöpartiet, uppmuntrade åtgärder som gjorde det dyrare med till exempel effektskatt avvisar han.

– Nej, innan reaktorerna lades ned hade vi gjort en energiöverenskommelse där en del var att ta bort effektskatten. Så de villkoren var redan klara – och ändå gjorde man bedömningen att de inte bar sig kommersiellt.

– Jag lyssnar till de som fattar de här besluten, och de säger att det var kommersiellt grundade beslut.

Sanningen är att nedläggningsbeslutet om Ringhals kom 2015 och effektskatten, som gjorde kärnkraften olönsam, togs bort 2018 – alltså efter beslutet.

Nöjd med elsystemet

Dagens elsystem menar han fungerar bra, trots att det saknar stabila och planerbara kraftslag med priser som stundtals skenar.

– Än så länge har det ju löst sig väldigt bra med vattenkraften. När det blåser mycket sparar man vatten i magasinen, som man sedan kan använda när det blåser lite. Energimyndigheten har gjort en studie som visar att det ett elsystem som är 100 procent förnybart inte är omöjligt på något sätt, utan tvärtom.