Äldreomsorgen i Sverige är idag en skugga av vad den var för bara några decennier sedan. Många äldreboenden har lagts ned – inte sällan för att omvandlas till asylboenden – samtidigt som hemtjänsten har skurits ned till ett absolut minimum och ofta mer än så. På torsdagen går 15 000 undersköterskor i äldreomsorgen ut i en riksomfattande protestmanifestation mot den rådande situationen.

Torsdagens manifestationer som hålls på en rad platser i landet är en del av ”Undersköterskeupproret” som drogs igång tidigare i år. En protestlista med 15 000 namnunderskrifter överlämnades på morgonen också till socialminister Lena Hallgren (S).

Ansvarig minister vill se sig som del av kampen
Ministern vill dock inte se sig själv eller sitt parti som en del av problemet och medansvariga till de nedskärningar som lett till kris i äldreomsorgen, detta trots att man innehaft regeringsmakten under längre tid än något annat parti och även varit största parti i riksdagen. Hallengren framställde sig i samband med överlämningen av namnlistan i stället som en del av undersköterskornas kamp.

– Nu blir allt fler äldre, vi lever allt längre och det klart att när äldreomsorgen nu ska expandera behöver vi se till att de som jobbar där upplever att de har schyssta villkor, var hennes kommentar till media.

Konkret har Hallengrens regering också i närtid fattat beslut som går i motsatt riktning. Bland annat tog man i den senaste vårändringsbudgeten bort riktade pengar till äldreomsorgen som skulle ha mildrat krisen något.

Ställer samma krav som Sverigedemokraterna
Ett av undersköterskeupprorets akuta krav är att få bort de så kallade delade turerna, där man tvingas arbeta två pass om dagen med lediga och obetalda timmar emellan. Detta impopulära och ansträngande arbetsschema, med arbetsstart klockan sju på morgonen och hemgång först klockan 21 på kvällen, har lett till att många undersköterskor flyr från äldreomsorgen till andra jobb.

Kravet överensstämmer med Sverigedemokraternas vårdpolitik som under flera år, både centralt och lokalt, haft avskaffandet av de delade turerna högt upp på dagordningen men inte fått gehör för detta från bland annat socialminister Lena Hallengrens parti.

I tisdags fick Hallengren också svidade kritik från Kristdemokraternas Ebba Busch Thor när de två möttes i en debatt i SVT Aktuellt. KD-ledaren kallade regeringens politik för ”ett svek mot de äldre”.

Undersköterskorna Marie Wiberg och Jenny Klingstam som själva arbetar inom äldreomsorgen och är initiativtagare till Undersköterskeupproret säger att ”det är nog nu” och att syftet med manifestationerna är att få folk att reagera och börja ställa krav på att medborgarna som betalar mest skatt i hela världen får en äldreomsorg på den nivå man har rätt att förvänta sig.

– Detta berör alla. Alla har en anhörig som behöver eller kommer att behöva äldreomsorg, förklarade Jenny Klingstam i en kommentar till media.