En vårdtagare vid ett äldreboende i skånska Ängelholm har avlidit sedan personalen tappat personen i golvet. Nu kritiseras kommunikationen mellan personalen på boendet för att ha brister.

LÄS ÄVEN: Hälften av personalen i äldreomsorgen talar inte svenska – har lett till livsfara för de gamla

Händelsen inträffade i samband med att personal vid äldreboendet skulle förflytta vårdtagaren med hjälp av en lyft. Personalen struntade då att följa regelverket med att använda säkerhetsutrustning för lyftet trots att sådan fanns i tillgänglig i lokalen, rapporterar Lokaltidningen.

När lyftet sedan genomfördes föll personen eftersom denne uppges ha satt sig ner för tidigt. En sådan situation skulle ha kunnat stoppas om personalen använt sig av säkerhetsutrustningen.

Vårdtagaren fick en fraktur av fallet och avled sedan under vårdförloppet. Nu har händelsen anmälts enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I anmälan uppges att kommunikationen mellan personalen har brister. Det framgår inte av Lokaltidningens rapportering om det är bristande kunskaper i svenska språket som avses.

LÄS ÄVEN: IVO anmäler läkare i Malmö – kan inte kommunicera på svenska