I vintras fick sex patienter med allvarlig cancer sina operationer på Skånes universitetssjukhus i Malmö uppskjutna på grund av brist på rätt personal. Samtliga fall anmäls enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Fallen gäller fyra kvinnor och två män i 55- till 80-årsåldern i slutet av 2021 och början av 2022. Patienterna hade allvarlig cancer i bukspottskörteln eller levern. Personalen som saknades var operationspersonal, främst specialistsjuksköterskor.

Väntetiderna till denna typ av operationer ökade runt årsskiftet och personalbristen kan ha inneburit risk för vårdskada, konstaterar man nu.

LÄS ÄVEN: Cancer bedömdes vara förkylning – kvinna avled

En av patienterna avled på grund av sin sjukdom och det kan inte uteslutas att fördröjningen av operation kan ha påverkat förloppet.

– Utredningen vi gjort visar att den extra långa väntetiden till operation kan ha påverkat patienternas sjukdomsförlopp. Jag beklagar att operationerna fördröjdes på det här sättet, säger Per Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

Gamla problem

Sjukhuset hade liknande problem både 2018 och 2019 och sedan dess ska olika insatser pågå för att förbättra operationskapaciteten.

LÄS ÄVEN: Alla patienter blev helt fria från cancer – utan kirurgi, strålning eller cellgiftsbehandling

– Vi arbetar sedan flera år tillbaka med olika åtgärder för att förbättra situationen och det har haft viss effekt. Men det är svårt att få till den stabilitet som behövs, det handlar om sjuksköterskor med specialistkompetenser som det är svårt att rekrytera. Och samtidigt ökar behovet av canceroperationer, säger Per Ola Kimblad.