41-årige turkiske medborgaren Yahya Güngör döms av Stockholms tingsrätt till fängelse för flera brott relaterade till kurdisk vänsterterrorism. Han döms även till utvisning som dock har stoppats av Migrationsverket som anser att det föreligger risk för tortyr i hemlandet. Beslutet tros kunna sätta ytterligare käppar i hjulen för den svenska Natoprocessen och ge Erdogan vatten på kvarn om Sverige som en fristad för terrorister.

Brottsrubriceringarna är försök till finansiering av terrorism, grovt brott, försök till grov utpressning samt grovt vapenbrott. Yahya har under sin vistelse i Sverige under vapenhot försökt utpressa människor på pengar för att finansiera den terrorstämplade vänsterorganisationen PKK:s våldsaktiviteter i Turkiet.

Domen är den första i sitt slag i Sverige. Påföljden lyder på fängelse i fyra och ett halvt år, varav Yahya endast behöver avtjäna två tredjedelar. Han har erkänt vapenbrott av normalgraden men nekat till brott i övrigt. Trots gott om bildbevis på Yahyas engagemang för PKK nekar han också till allt samröre med terrororganisationen.

Bild: Polisen.

Bevisningen har även i övrigt varit god i form av bland annat ett flertal vittnesmål och övervakningsfilmer. Säpo har gott om dokumentation om hur Yahya umgåtts med vad som beskrivs som ”en högt uppsatt PKK-medlem i Stockholm”. Det framgår inte på vilka grunder den personen tillåtits att vistas fritt i Sverige.

Migrationsverket stoppar utvisning

Stockholms tingsrätt dömer även Yahya till utvisning på livstid – men den har stoppats av Migrationsverket. Myndigheten skriver i inlaga till domstolen att det föreligger ett ”undantagslöst verkställighetshinder” eftersom Yahya ”riskerar tortyr eller annan omänsklig behandling” i Turkiet.

Bild: Polisen.

Kommunistiska PKK har varit terrorstämplat i Sverige sedan 1980-talet men samtidigt haft starkt stöd från den svenska politiska vänstern. Sverige har därför fått rykte om sig att vara en fristad för PKK-terrorister. Den kritiken har i samband med Sveriges Natoansökan fått förnyad kraft och aktualitet.

LÄS ÄVEN: Så totalblåste Sverige Erdogan – hjälpte terrorjagad turk rymma

Har inte låtit sig påverkas av Natoprocessen

Att en svensk domstol först nu – 40 år efter terrorstämplingen och mitt i ett mycket känsligt läge för den svenska Natoprocessen – för första gången någonsin dömer en person för PKK-terrorism och till utvisning ses som något som kan underlätta Natosamtalen, blidka Erdogan och tvätta bort en del av Sverige stämpel som fristad för PKK-terrorister.

Domstolen nekar till att domen, som alltså är den första i sitt slag, skulle ha påverkats av hur den påverkat den svenska Natoprocessen.

– Det är en självklarhet men jag vill ändå framhålla det. Sveriges ansökan till Nato har inte haft någon påverkan på tingsrättens prövning, bedyrar chefsrådman Måns Wigén i en kommentar till media.

Bild: Polisen.

Att Migrationsverket stoppar utvisningen, trots att det rör sig om belagda PKK-relaterade terrorbrott och dessutom gör det med tortyranklagelser mot Erdogan riskerar tvärtom att djupfrysa relationerna med Turkiet ännu ett antal grader och försvåra Natoprocessen ytterligare.

Regeringen vill inte kommentera

Erodgan har tidigare krävt att en lång rad personer som uppehåller sig i Sverige ska utlämnas till Turkiet för att där ställas inför rätta för PKK-relaterade terrorbrott. Sverige har sagt nej, bland annat med hänvisning till att det saknas tillräckliga belägg för att personerna ifråga har begått några terrorrelaterade brott. I det aktuella fallet är sådan brottslighet emellertid fastställd av svensk domstol. Ändå stoppas utvisningen.

Bild: Polisen.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) vill inte i nuläget vare sig kommentera domen eller Migrationsverkets beslut och hur det påverkar Sveriges möjligheter till medlemskap i Nato. Detta med hänvisning till att det fortfarande är en pågående rättsprocess. Yahya har via sin advokat hälsat att han ämnar överklaga domen.

Tingsrättens dom kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.

LÄS ÄVEN: Regeringen utlämnar inte terror-turk som flögs till Sverige