För några dagar sen publicerades en uppmärksammad debattartikel i vilken två forskare hävdade att polisens arbete är rasistiskt och förordade att myndigheten läggs ned. När polischefen Erik Nord reagerade på den illa dolda aktivismen hävdades det från vänsterpartistiskt håll att han ägnade sig åt propaganda.

Bakom debattartikeln står Ida Nafstad och Amin Parsa, forskare vid rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet. Texten har av många betraktas som något av kulmen på samtidens nycker med vänsterextremister och marxister som löper amok både på gatorna och i institutionerna.

Invändningen mot förslaget i Erik Nords uttalande, där han pekar ut den politiska aktivismen förklädd till forskning, menar Ali Esbati (V) utgör ”högerextrem propaganda”.