Regionpolischef Carin Götblad i Uppsala varnar för att samhället är för naivt när det gäller hanteringen av hot, våld och terror från organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism. I en kommentar till en larmrapport säger Götblad att ”hade vi reagerat för tio år sedan hade det kanske inte blivit fullt så här illa.”

Nyligen publicerades rapporten ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet” som har sammanställts av forskare vid Institutet för framtidsstudier. Enligt rapporten är många fler involverade i dessa grupperingar än vad man tidigare trott – 15 244 personer – och dessa är mer utbildade och bättre organiserade än vad forskarna räknat med. Avdelningen kriminella nätverk består av 5 094 personer och finns i bland annat så kallade socialt utsatta områden.

LÄS MER: Ny rapport om extremism och organiserad brottslighet: majoritet har rötter i andra länder

Den tidigare länspolismästaren i Stockholm Carin Götblad, numera regionpolischef i polisregion Mitt, innefattande Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län säger till UNT att ”sett till de senaste årens kriminella utveckling har vi ett för naivt samhälle i dag”.

Redan år 2010 föreslog Götblad konkreta idéer till regeringen för att stävja brottsutvecklingen i landet. Två av förslagen var fler lokala poliskontor och större möjlighet för polisen att omhänderta unga personer. Av de förslag som presenterades har endast något enstaka förverkligats.

– Hade vi agerat mer för tio år sedan hade det kanske inte blivit fullt så här illa, säger Götblad.

Poliser hotas
Istället har polisen fått öka sin egen myndighets säkerhet. I september presenterade Polismyndigheten en egen undersökning om otrygghet bland personalen. Resultatet visar att var fjärde polisanställd det senaste året utsatts för påverkansförsök i form av hot och våld. Bland poliser som arbetar i yttre tjänst har mer än varannan drabbats.

– Våld, hot om våld samt otillåten och otillbörlig påverkan av våra polisanställda är mycket allvarligt. Vi ska därför kraftfullt beivra och förebygga sådan brottslighet och påverkan. Våra medarbetare ska skyddas mot våld och hot och vi arbetar för att de ska ha en trygg arbetsmiljö, säger rikspolischef Anders Thornberg.

LÄS MER: Sverige Europamästare i skjutningar

Kravlista
Götblad anser att det nu är för sent att förverkliga de idéer till lösningar som hon presenterade 2010. Dagens utveckling av mer utbredd och grövre brottslighet kräver strängare straff och idag gällande straffrabatter för unga mellan 15 och 21 år behöver en översyn.

Götblad vill att det ska bli lättare att låsa in kriminella tonåringar som omhändertas av polis. Hon vill även se ökade möjligheter för polisen att kontrollera fordon, krav på mobiloperatörer att lagra och lämna ut information till polisen, fler övervakningskameror, synkronisering mellan myndigheters register, större möjligheter att spara fingeravtryck och även fler poliser.

– Samhället är inte byggt för den situation vi har i dag med öppna svårkontrollerade gränser där vapen, narkotika och kriminella ligor kan ta sig in i landet, säger Götblad.

LÄS MER: Över 7000 nya poliser krävs för att stoppa gängskjutningarna i Malmö

Media vilseleder
Att Götblads olika förslag till att stävja brottsutvecklingen aldrig genomfördes redan år 2010 beror på flera faktorer menar hon. Problematiken var komplex att lösa med kommunalt självbestämmande och insatserna krävde tid, pengar och engagemang.

Enligt Götblad insåg få riskerna med varningarna och verklighetsbeskrivningen om växande kriminella nätverk i utsatta områden. Ytterligare en viktig aspekt är hur det generella medvetandet kring problematiken sett ut i samhället. Exempelvis har medier i sin rapportering kring kriminaliteten mestadels fokuserat på själva toppskicket av mafiosos och organiserade gäng.

Polischefen menar att hon är van vid att få rätt. Dagens samhällsutveckling är just det hon larmade för i sin rapport 2010.

– Vi såg hur många som fostrades in i den här världen, och de är också det som hänt. Tusentals potentiellt farliga killar flyter omkring i dag.