Polisen har med anledning av den senaste tiden muslimska terrordåd i Europa inlett en nationell särskild händelse efter befarad förhöjd risk för attacker i Sverige. Men trots att poliser stationeras ut för att bevaka platser med tyngre beväpning får de ingen information från ledningen om hur hotet konkret ser ut eller vad man ska ha extra uppsikt för.

Det var på torsdagen som Polismyndigheten tog beslutet att inleda en särskild händelse i polisregion Stockholm, Mitt, Syd och Väst för att som man själv motiverar det kunna agera vid ett eventuellt terrorattentat, rapporterar SVT.

Terrorhotnivån i Sverige är en trea på en femgradig skala. Men trots att man inte har höjt nivån ytterligare förstärker man nu platser och särskilda objekt med poliser beväpnade med Heckler-Koch MP5.

Enligt medierapporter ska polisen ha detaljerad information om att den senaste tidens muslimska terrordåd i Centraleuropa kan komma att förflyttas till Sverige. Men polisen vill inte kommentera uppgifterna närmare eller var i Sverige man befarar att ett dåd kan inträffa.

Stefan Hector är polisens nationella kommenderingschef och han påstår att myndigheten är mer flexibel vid en särskild händelse och därmed kan förhindra att ett terrorattentat inträffar.

Polis: ”Vi får ingen information”

Enligt en poliskälla har ledningen kallat in de poliser som kan hantera tyngre beväpning. Dessa poliser får däremot ingen information om vad hotet konkret handlar om eller vad man som utstationerad polis med tung beväpning ska hålla uppsikt för.

– Det är som vanligt inom myndigheten, man får aldrig reda på informationen utan det ska döljas in i de sista, kommenterar en polis.

Polisen vill heller inte informera allmänheten om några nya rekommendationer utan hänvisar bara till att man ska vara uppmärksam.