På det miljömedvetna Södermalm i Stockholm röstar många grönt och använder cykel för att transportera sig. Man anser dock inte alltid att man som andra trafikanter ska behöva följa trafikreglerna. Omfattande cykling mot rött ljus har lett till olyckor och trafikproblem och nu har polisen i Stockholm ledsnat och tar i med hårdhandskarna mot de ”civilt olydiga” cyklisterna. Det rapporterar Södermalmsnytt.

Situationen kring speciellt Slussen och korsningen Hornsgatan/Götgatan beskrivs som ett ”cykelkaos” till följd av den sedan länge utbredda bristen på respekt för trafikregler. Här cyklas det mer eller mindre systematiskt mot rött ljus. Och efter ett relativt lugn under juli då många varit på semester har problemet åter eskalerat när de cyklande Södermalmsborna är tillbaka i stan igen.

För att råda bot på cykeleländet har polisen i ett par dagar placerat ut trafikpoliser vid Slussen för att i första hand avskräcka men om det behövs bötfälla de många rödljussyndarna. Åsynen av polisen tycks inte ha haft någon större effekt på cyklisternas trafikbeteende att döma av hur många polisen tvingades stoppa och skriva ut en bot för. I snitt rör det sig om en cyklist i minuten under de tider som polisen fanns på plats.

Ett resultat av den eskalerande cykelanarkismen på Södermalm är ett ökat antal trafikolyckor. Den vanligaste olyckstypen är sammanstötning mellan cyklist och bilist.

Även i situationer då olyckan beror på att cyklisten kört mot rött eller brutit mot andra trafikregler är det lätt att skulden uppfattas ligga hos bilföraren i sitt tunga fordon snarare än hos den oskyddade cyklisten som löper större risk att skadas. I stadsdelen finns också en utbredd bilfientlig attityd med politiska förtecken som ytterligare bidrar till benägenheten att framställa bilisterna som roten till olycksproblematiken.

I syfte att stävja cyklisternas ilska mot trafikpoliserna när de nu tvingas betala 1500 kronor för trafikförseelser och motverka bilden hos denna grupp av att polisen står på de konservativa bilisternas sida mot de progressiva cyklisterna, har Södermalmspolisen gått ut i sociala medier och försäkrat att man också bötfäller bilister när dessa inte följer trafikreglerna.