Varningarna och incidenterna som pekar ut de nya elbilarna som potentiella dödsfällor har duggat tätt. Nu tar Polismyndigheten i Sverige fasta på larmen och utfärdar nya säkerhetsföreskrifter för hur poliser på fältet ska agera i samband med en trafikolycka där eldrivna fordon är inblandade.

Den av förmenta klimatskäl forcerade omställning från fossildrift till eldrift för fordonsflottan som tvingas på medborgarna från politiskt håll för med sig en bred arsenal av problem. Tekniken är ofullgången och dyr. Allt fler larm kommer också om att den kan vara livsfarlig.

Elbilar inblandade i olyckor kan fatta eld och denna kan bli explosionsartad och utveckla sådan hetta att fordonet smälter ned till en metallklump. Det utgöra stor fara inte bara för de som färdas i fordonet utan också för tredje man, inte minst utryckningspersonal som har till uppgift att hantera tillbud i trafiken.

Får inte gå närmare skadad elbil än 100 meter

I takt med att elbilarna på gatorna blir fler i Sverige har Polismyndigheten funnit anledning att se över sina säkerhetsrutiner för hur poliser i yttre tjänst ska agera i samband med trafikolyckor. Ett av direktiven är att en polis inte får gå närmare ett skadat eldrivet fordon än 100 meter.

Vid sida av explosionsrisken nämns också risken för att hela fordonet blir strömförande när det skadas. Det är spänningar och strömstyrkor som kan vara direkt dödande.

Det blir i stället annan specialutbildad personal från brand- och räddningstjänst som får anta utmaningen att närma sig ett skadat elfordon och undsätta eventuella skadade. Endast om ingen sådan personal finns på plats och det handlar om akut livräddning får en polis på egen risk bryta mot direktivet och närma sig en skadad elbil.

Bortforslade elbilar i flera veckors karantän

Vidare anges i de nya säkerhetsföreskrifterna att ett skadat elfordon som forslas bort av polisen måste förvaras i en särskild skyddskarantän i flera veckor innan de anses säkra nog att bli föremål för sådan teknisk undersökning som är rutin vid många trafikolyckor där brott kan misstänkas och vem som varit vållande ska fastställas. Det riskerar att kraftigt fördröja många av polisens utredningar.

– Jag är jättenöjd. Vi har rutiner för nästan allt men har inte haft det på det här området. Nu har vi det, säger Roj Darwich, huvudskyddsombud för polisen i Gävleborg, i en kommentar till SVT.

MSB tonar ned riskerna

På den för tilltagande politisering allt oftare kritiserade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är man inte lika glad. Detta eftersom de nya säkerhetsföreskrifterna på systermyndigheten signalerar att elbilar inte är säkra och till och med livsfarliga, vilket kan försvåra för politikerna att sälja in den ”gröna omställningen” till eldrift som något positivt.

De signalerna kommer ovanpå de många utmaningar som landets styrande redan brottas med beträffande svenska folkets inställning till elbil. Den politiskt skapade elkrisen är den senaste i raden som gjort det extremt dyrt att köra på el. Det tar lång tid att ”tanka” en elbil – om man hittar en laddstolpe – de är dyra i inlöp och om batteriet skadas kan det kosta astronomiska summor att reparera bilen.

Men Lars Hoffman, som har som uppgift på MSB att vara regering och riksdag behjälplig att jämna vägen för utfasningen av traditionella bensin- och dieseldrivna fordon som enligt beslut ska förbjudas redan om några decennier, vill tona ned riskerna med elbilar och hävdar att Polismyndigheten ”missuppfattat” allt. Hållningen går på tvärs med myndighetens generella uppdrag som är att tvärtom framhålla risker med olika företeelser i samhället.

– Elfordon vill jag påstå är säkrare än fossilt drivna fordon, säger Hoffman till SVT.

LÄS ÄVEN: Två timmar och 45 tusen liter vatten för att släcka brinnande elbil
LÄS ÄVEN: Elbilar passar inte i Norden – tappar upp till 46% räckvidd vintertid
LÄS ÄVEN: Svenska elnätet inte berett för anstormning av elbilar