Polismästare Carin Götblad är åter i hetluften efter en rejäl sågning av sin egen myndighets och samhällets i stort ”naiva” synsätt på hur man ska komma till rätta med den invandrade gängkriminaliteten. Hennes uppmaning till svenskarna är nu att bilda medborgargarden: ”Stäng av tv:n och ta tag i saker”.

Gängkriminaliteten är inget som polisen eller politikerna kommer att kunna få stopp på. Det slår den profilerade polismästaren Carin Götblad fast i en intervju med Dagens Nyheter.

– Vi har ett naivt samhälle och en naiv lagstiftning, säger hon.

Det är enligt Götblad i stället dags för den, förhoppningsvis mindre naive, vanlige svensken att ta saken i egna händer, resa sig ur TV-soffan och ”ta tag i saker”.

Götblad har som polis engagerat sig i gäng gängkriminaliteten i decennier, framför allt i att försöka få stopp på den ständiga rekryteringen och påfyllningen av allt yngre förmågor ute i invandrarförorterna eller ”utsatta utanförskapsområdena” som de på politiskt korrekt svenska oftast kallas. Hon har regeringars officiella uppdrag på området.

Nu är hon mer desillusionerad och ser ingen realistisk möjlighet för polisen, politikerna och andra i officiella ansvarspositioner att reda upp röran. Det får i stället bli en uppgift för svenska folket, säger hon.

Redan för 20 år sedan hade problemet med kriminalitet och grov antisocialitet i spåren av massinvandringen antagit okontrollerbara proportioner med knarkhandel, gängkrig, personrån, gruppvåldtäkter, uppeldade bilar och skolor, stenkastning mot polisen och som en följd av detta en raserad trygghet för gemene man i det offentliga rummet, inte minst för barn, unga och kvinnor.

Sedan dess har det bara blivit värre, år efter år, trots upprepade löften om att ”knäcka gängen”. Men mycket lite av det som sagts har genomförts för att hejda utvecklingen. Annat avfärdar Carin Götblad som ”naivt”. Att bjuda de värsta gängkriminella på pizza och vädja till dem att ”sluta skjut” är ett exempel på projekt som fått mycket kritik.

Nu har polismästaren inte några illusioner kvar om att det offentliga ska få bukt med den grova invandrade gängkriminaliteten. Vi har utrett färdigt menar Götblad och kallar kritiskt Sverige för rekordhållare i utredningar.

Att knäcka gängen får i stället bli en uppgift för svenska folket, menar hon. Var och en av oss måste enligt Götblad nu ut på gatorna och stoppa gängen. Detta i avsaknad av de ”starka myndigheter och handlingskraftiga politiker” som skulle behövas.

Tiden för att ”tassa runt problemen” är förbi slår Götblad fast. Det är dags för var och en ute i stugorna att spotta i nävarna och göra en insats. Lösningen på problemet måste ”komma underifrån”, säger hon, styrd av en känsla hos alla att ”nu får det vara nog”.