På fredagskvällen blev det stökigt på en krog. Två kriminella personer som brukar sälja narkotika befann sig på platsen och de uppträdde ”konstigt och hotfullt”, enligt en av ordningsvakterna som arbetade inne på krogen. När ordningsvakterna bad polispatrullen på sju personer – som stod utanför krogen – om hjälp så svarade poliserna att de inte ville hjälpa till eftersom de ”slutar” snart.

En av ordningsvakterna vittnar om händelsen på Twitter.

De kända kriminella narkotikaförsäljarna skapade bråk, som ordningsvakterna befarat, men de sju poliserna som befann sig på plats ska ha stått passiva utan att ingripa. Istället ska poliserna ha sagt till ordningsvakterna att ”skärpa sig”.

https://twitter.com/EkbergMats/status/1208345051748880384?s=19

Vilken stad händelsen ska ha inträffat i framgår inte av uppgifterna, men obekräftade uppgifter gör gällande att det är Linköping.

Samhällsnytt har talat med en presstalesperson i polisregion Öst.

Känner ni till denna händelse som porträtteras i sociala medier?

– Det är inget vi känner till. Jag kan inte bekräfta att det har hänt utan man måste nog ha varit på plats för att kunna uttala sig. Jag kan inte riktigt uttala mig om hur enskilda poliser i just den patrullen agerade.

Polismän är skyldiga att även under sin lediga tid självmant ingripa för att trygga den allmänna ordningen och säkerheten enligt 4 kap 10 § Polisförordningen.

Texten uppdateras