Parallellt med att två förundersökningar och en extern utredning pågår om Mats Löfving och Linda Staaf har ytterligare en potentiell skandal inom polisen uppdagats.

Vid årsskiftet gjordes en anmälan om grovt tjänstefel där man anklagar regionpolischef – då för Stockholm och i dag Uppsala – Ulf Johansson med dåvarande biträdande regionpolischefen i Stockholm Robert Karlsson och chefen för regionkansliet i Stockholm Jennie von Alten för att ha varit delaktiga i anställningen av Johanssons flickvän.

LÄS ÄVEN: Löfving godkände tjänstevapen till Staaf – utreds för brott

2019/2020 var flickvännen, utan någon tidigare erfarenhet från polismyndigheten, en av hundra sökande till en samordnartjänst.

Enligt anmälan ska Ulf Johansson ha krävt att namnen på de sökande till tjänsten skulle redovisas för honom innan beslut fattades. I ett möte den 10 februari 2020 ska Johansson ha fått information om de sökande, något han själv nekar till.

Han hänvisar till att den som beslutade om flickvännens anställning var polismästaren i Stockholm, Erik Widstrand – som är en privat vän.

Ingen förundersökning

Den 13 januari i år lades anmälan om tjänstefel då Martin Tidén, åklagare vid särskilda åklagarkammaren, beslutade att inte inleda någon förundersökning. Han menar att förhållandet inte nådde upp till den grad av jävsförhållanden som skulle konstituera ett tjänstefel.

Fallet har nu skickats vidare till polisens personalansvarsnämnd där det ska göras en arbetsrättslig utredning om eventuellt tjänstefel.

LÄS ÄVEN: SD kräver rikspolischefens avgång

Sedan tidigare har Sverigedemokraterna begärt rikspolischef Anders Thornbergs avgång.