Gästrike vatten är paraplyorganisation för en rad kommunala vattenbolag. Styrelsen utgörs av politiker. De har nu beviljat sig själva en höjning av arvodena från 2 300 till 17 000 kronor i månaden. Samtidigt chockhöjs vattenavgiften i flera av kommunerna. Detta trots att man i vissa fall misslyckats med att ge invånarna rent vatten och låtit gift spridas till hushållen med dricksvattnet.

På såväl Gästrike Vattens centrala som på de ingående dotterbolagens årsstämmor i april röstade politikerna i styrelsen för att ge sig själva en ordentlig arvodeshöjning på drygt 700 procent.

Gästrike Vattens vd Lena Blad som inser att besluten kan sticka i ögonen på kommuninvånarna säger till lokaltidningen Gefle Dagblad att höjningen möjliggjorts på grund av en regelmiss och att man ska se över de framtida arvodesnivåerna för politikerna i bolagens styrelser. Besluten från i april kommer dock inte att rivas upp utan fortsätta gälla.

Kraftiga höjningar av avgiften trots gift i dricksvattnet
Gävle Vatten AB, som är ett av de kommunala bolagen inom Gästrike Vatten, aviserade i maj i år att man avser att kraftigt höja vattenavgifterna för invånarna. På årsbasis får Gävleborna enligt förslaget betala drygt 2 300 kronor mer än tidigare för att få vatten till bostaden. Höjningen ska ske i omgångar med 20% nästa år, 15% påföljande två år och sedan med ytterligare 5% per år.

Även i samband med den aviseringen gick vd Lena Blad ut för att försöka mildra reaktionerna hos kommuninnevånarna som blev starkt negativa. Bidragande orsak till missnöjet var att det månaden innan avslöjats att en dricksvattentäkt i Gävle var förorenad med miljögifter. Giftet återfanns vid kontroller i samtliga Gästrike vattens brunnar som förser Gävleborna med dricksvatten.

På Gästrike Vatten beklagade man förekomsten av gifter i det dricksvatten man distribuerar till hushållen men Julia Tirén Ström, processingenjör på bolaget ville inte ta på sig ansvaret för missförhållandena utan menade att orsaken var ”gamla synder”. De aktuella gifter som påträffades har konstateras kunna ge bland annat leverskador och nedsatt immunförsvar.