På tisdagen träffade Polens premiärminister Mateusz Morawiecki de 139 polska brandsoldater som återvänt hem efter att ha undsatt Sverige i den stora skogsbrandskrisen. Morawiecki hälsade dem välkomna hem, berömde dem för deras insats. Samtidigt noterade den polska journalisten att Sverige underlåtit att bygga upp ett fungerande brandförsvar och i stället satsat skattepengarna på invandring och genusteoretiska studier.

Polska medier berättar om hur den svenska lokalbefolkningen gått man ur huse och stått utmed vägarna och hälsat det polska brandförsvarets intåg i Sverige. Scenerna påminde om de som brukar utspela sig när utländska befrielsestyrkor jagar ut en ockupationsmakt ur ett land som landets eget försvar inte rått på.

”Ni har alla gjort oss mycket stolta” sa Morawiecki i sitt tal till de återvändande brandsoldaterna. ”Återigen har ni visat att Polen finns där när våra europeiska vänner behöver hjälp. Ni har visat prov på Polens specialitet – att stå andra bi när de befinner sig i svårigheter. Våra hjärtan slår dock snabbt av oro över svenskarnas säkerhet.”

I nyhetsinslaget konstateras att ”skogsbränderna i Sverige fick snabb och okontrollerad spridning eftersom landet underlåtit att bygga upp ett brandförsvar med tillräcklig kapacitet. Trots att Sverige har bland de största skogsarealerna i hela Europa saknar man nödvändiga brandbekämpningsresurser”.

Reportern instämde sedan i den kritik som riktats mot det svenska brandförsvaret och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att ha satsat stora summor på obligatorisk genusutbildning i stället för brandutrustning. Detta trots rapporter i spåren av de stora skogsbränderna 2014 som tydligt visade att brandförsvaret behövde förstärkas.

Ledande polska medier vittnar den desperation som den svenska lokalbefolkningens uppvisade utmed vägarna när den polska brandbekämpningsstyrkan anlände om den besvikelse man känner inför sin egen regering. Även när det polska brandförsvaret lämnade Sverige stod många utmed vägarna och uttryckte sin djupa tacksamhet, berättar Poland Daily.

Uppdatering: vi skrev felaktigt tidigare att det var premiärministern som uttryckte kritik för Sveriges satsning på genus och invandring. Det var reportern som uttryckte det istället. Artikeln är uppdaterad.