Under lördagen anlände drygt 40 brandbilar från Polen med färja till Trelleborg och har därifrån kört i konvoj upp genom landet för att bistå det svenska brandförsvaret i det svåra släckningsarbetet med dem många skogsbränderna.

Trafikanter uppmanades hålla undan för konvojen och inte bryta den genom att lägga sig emellan brandfordonen. De flesta, dock inte alla, förefaller ha hörsammat uppmaningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, numera under ledning av för sina tidigare uppdrag kritiserade Dan Eliasson, och Försvarsmyndigheten har båda fått hård kritik riktad mot sig för att låta semestrar gå före krissituationen. Kritik har även riktats mot det sparbeting på Räddningstjänsten om innebär att det saknas runt ett tusen brandmän i Sverige.

Såväl borgerliga som rödgröna partier har i regeringsställning ansett att Sverige inte behöver bygga upp ett brandförsvar dimensionerat för krissituationer. Man har ansett att det kostar för mycket och att skattepengarna behövs till annat. I opposition har båda sidor samtidigt kritiserat den andre för just denna politik.

I andra länder, däribland Polen, har man gjort andra prioriteringar av hur skattepengarna ska fördelas och därför kan man nu bistå Sveriges underdimensionerade brandförsvar med rejäla resursförstärkningar. Från Italien och Frankrike har annan hjälp kommit i form av vattenbombningsflyg.