Enligt en kartläggning Svenska Dagbladet gjort blir det allt vanligare med att privata utredare sätts på att utreda brott. Kritiker befarar att detta kommer skapa en gräddfil till rättsväsendet.

– Det funkar inte som det är nu med polisen, det är därför den privata sektorn ökar. Det är ett större hot mot rättssäkerheten att en utredning blir liggande i två år och mot den bakgrunden är mitt förslag inte särskilt magstarkt, säger Malin Arentoft med ett förflutet på åklagarmyndigheten och i dag straffrättsexpert på advokatbyrån Vinge.

Hennes förslag är att polisen ska ges rätt att anlita privata företag som bistår med utredningar och privata utredningsledare med åklagarerfarenhet som ger direktiv om hur utredningen ska bedrivas.

Oftast är det större bolag som sätter en privat utredare på att utreda då ledningen misstänker att en anställd ägnar sig åt ekonomisk brottslighet, men det kan även gälla enskilda som utsatts för exempelvis sexuella övergrepp. Så länge man betalar tar säkerhetskonsulterna uppdragen.

Ris och ros

Medan vissa ser en risk för att detta kan skapa en gräddfil till rättsväsendet, är andra positiva – bland dessa åklagare.

– Det är bra om det finns så mycket information som möjligt när ärendet startar och överlämnas till oss, säger Olof Kronlund, vice överåklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Andra fördelar han ser är att utredningen kan gå snabbare och att myndigheten sparar tid. Man kan också få tillgång till bevisning som man annars kanske inte hade fått. Även då det gäller att hämta in uppgifter utomlands kan privata aktörer ha en fördel då det kan ske snabbare.