Verksamheten på Engelbrektsskolan i Örebro har under lång tid kantats av problem. Personal har dödshotats av elever, bussar utanför skolan har attackerats, kaos och skadegörelsen har rapporterats. Nu inför skolan totalt mobilförbud efter stora problem med att dessa används av elever för att kränka andra elever.

Ett brev har gått ut till samtliga elevers föräldrar där skolan informerar om att mobiltelefoner inte längre är tillåtna på skolans område. Tar man ändå med sig mobilen till skolan måste den lämnas in på skolexpeditionen under skoldagen och hämtas ut efter skoldagens slut.