I Danmark beordrar nu regeringen alla restauranger, biografer, teatrar och gym att stänga. Detta för att stoppa smittspridningen av covid-19. Den svenska regeringen kan inte lika enkelt med dekret begränsa medborgarna grundlagsfästa fri- och rättigheter – men enligt experter kan Löfven skaffa sig ett sådant mandat på bara några dagar.

Den rödgröna regeringen fick i april riksdagens godkännande i att med dekret begränsa medborgarna rörelsefrihet och näringsfrihet med hänvisning till coronapandemin. Den tillfälliga kontroversiella undantagslagen löpte ut i slutet av juni utan att han utnyttjats av regeringen men kan på med några dagars varsel återinföras.

Det säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, i en intervju med statstelevisionen. Förra gången det begav sig tog det två veckor att sätta grundlagen ur spel, även det rekordkort tid för en lagändring. Men nästa gång kan den tiden kortas ned ytterligare, till endas 4-5 dagar.

Det beror på att Lagrådet inte nästa gång skulle behöva ges tid att granska och tycka till om lagförslaget eftersom man redan en gång för alla gjort detta. Åtminstone så länge lagändringen om att styra med dekret inte väsentligt avviker från den som infördes i april.

Den danska regeringen, som nu tvingar en lång rad näringsverksamheter att stänga, drev i april i år igenom en annan demokratibegränsande lag som med fängelse i straffskalan förbjuder medborgare och media att opinionsbilda eller sprida information om corona som inte sanktionerats av landets myndigheter.

En sådan lag kan inte införas i Sverige på bara några dagar eftersom Lagrådet då skulle behöva titta på lagförslaget eftersom det berör andra fri- och rättigheter än de som man tidigare gett klartecken till. Men det kan som i våras ske inom loppet av ett par veckor.

Det som krävs är att regeringen får med sig så många av partiernas ledningsgrupper som behövs för att samla en majoritet av riksdagsledamöterna och att dessa enligt praxis sedan följer partipiskan.