Svenska politiker anklagar ofta Polen för att urholka demokratin och rättsstatsprinciper. Sanningen är dock att Polen har ett mycket starkare skydd av rättsstaten än vad Sverige har.

Sättet Polen skulle urholka demokratin på ska enligt belackarna vara ökad politisk styrning av landets domstolar och nu anklagas landets regering för att hota hela EU-samarbetet genom att inte längre följa EU-rätten.

Carl Fredrik Bergström, professor i Europarätt på Uppsala Universitet, noterar dock att Polen har ett mycket starkare skydd av rättsstaten än vad Sverige har.

– Att underminera rättsstaten skulle inte ta sex år som i Polen, i Sverige skulle det gå på några veckor eller månader, säger han till statsradion.

LÄS ÄVEN: Ny lag ska stoppa illegal invandring till Polen

Enligt Bergström har Polen en väldigt modern och fin grundlag som juridiskt ger ett starkt skydd för demokratin och rättsstaten och man har en författningsdomstol som garanterar att grundlagen följs. I Sverige är det i stället riksdagen och konstitutionsutskottet, alltså politiker, som upprätthåller denna sämre grundlag.

Grundlagsändring utan debatt

2010 ändrades den svenska grundlagen på flera punkter och det nästan helt utan offentlig debatt. Bland annat skrevs EU-medlemskapet och att Sverige är ett mångkulturellt samhälle in i grundlagen. Bara Sverigedemokraterna röstade nej.