➤ KANADA  Provinsen Quebec i Kanada har stiftat en lag som förbjuder heltäckning av ansikten i samband med att man använder offentliga verksamheter.

I syfte att göra provinsen Quebec i Kanada mer öppen och trygg har det lokala parlamentet antagit en lag som förbjuder personer att täcka ansiktet när de deltar i offentliga verksamheter. Det betyder i praktiken att när en person besöker till exempel myndigheter och kommunalhuset eller tar bussen eller tunnelbanan måste ansiktet vara väl synligt och inte täckas av tygstycken, annars begås ett lagbrott.

Lagen är ett direkt resultat av att muslimska kvinnor i allt större utsträckning döljer sina ansikten, vilket skapar otrygghet i de offentliga miljöerna.

66 ledamöter i parlamentet röstade för lagen medan 51 röstade mot. De två stora oppositionspartierna i provinsen som röstade mot lagen gjorde det därför att de ansåg att lagförslaget var för snällt och borde vara ännu mer strikt genom ytterligare förbud mot religiösa symboler på offentliga platser.

Muslimska grupper hotar nu med att lämna in en stämningsansökan till domstol för att upphäva lagen.