Fem kinesiska soldater dödades och ytterligare elva skadades i vad som beskrivs som en massaker genomförd av indiska styrkor vid gränsen mellan de två länderna. En oro för att händelsen ska eskalera till ett tredje världskrig sprider sig nu. Det skriver bland annat brittiska Daily Express.

Även på den indiska sidan uppges tre personer ha dött i stridigheterna, en officer och två meniga. Sammanstötningen ägde rum i Galwan-dalen. Båda länderna anklagar varandra för att ha utlöst stridigheterna genom att inkräkta på det andra landets territorium.

Spänningar har de senaste veckorna byggts upp mellan Indien och Kina och uppges nu ha kulminerat i regelrätta strider. Det råder sedan lång tid tillbaka meningsskiljaktigheter om vissa landområden vid gränsen som båda länderna gör anspråk på.

Enligt uppgifter från Indien på tisdagen ska höga militära representanter från de två länderna ha träffats i ett försök att kyla ned konflikten. Samtidigt har hårda ord med vapenskrammel riktats från de två kontrahenterna.

Uppgifterna från Kina kring vad som inträffat är mer knapphändiga. Den kommunistiska diktaturen är omvittnat hemlighetsfull och opålitlig när det gäller att delge omvärlden information.

Både Kina och Indien är kärnvapenmakter med miljardbefolkning och enorma militära resurser. Om den väpnade konflikten eskalerar till regelrätt krig befarar militära bedömare att resten av världen också kan dras in och beskriver det scenariot som ett tredje världskrig.