Efter debatten om mångfald och diskriminering på Sveriges Radio är det nu dags för Sveriges Television där 20 medarbetare med utländsk bakgrund slår larm.

Efter uppropet på Sveriges Radio skickade den fackliga Journalistklubben på SVT en enkät till samtliga medlemmar med syfte att samla in erfarenheter om diskriminering och särbehandling. I arbetet djupintervjuade man 20 anställda med utländsk bakgrund om hur de upplever sin arbetssituation och de journalistiska perspektiven på SVT.

Merparten av dessa säger sig uppleva att det finns arbetsmiljöproblem, brist på mångfald på ledande positioner och att journalistiken blir lidande när SVT saknar eller inte tar tillvara på kompetens. En av de intervjuade säger: ”Jag lider enormt av minoritetsstress, är jättetrött på att kämpa. Jag har kämpat så jävla hårt och länge för att få in andra perspektiv, jag har kämpat så länge.”

Enligt Sara Almosaibi Jasas, en av initiativtagarna till rapporten och tidigare SVT-reporter men numera på SR, känner sig många inte inkluderade, ensamma och att företaget inte tar tillvara på ens unika kompetenser. Detta ska ha lett till stress, ångest och psykisk ohälsa.

Påverkar det politiska klimatet

Man anmärker även på att SVT ofta saknar en nyanserad och nära journalistik om minoriteter, flyktingar, invandrare och utsatta grupper och områden. ”Vi glömmer ofta hur demografin i Sverige ser ut. Människor med utländsk bakgrund kan inte bara hamna i rapportering när det handlar om brott och kriminalitet och sociala problem”, säger en av de som intervjuats. Medarbetaren befarar även att statstelevisionen ”riskerar att skapa en falsk bild av verkligheten”.

– Det finns en oro för att SVT är med och påverkar det politiska klimatet i Sverige. Det handlar inte om att ifrågasätta konsekvensneutraliteten i rapporteringen utan om en oro för att SVT är med och bidrar till förskjutningar i samhällsattityder på en inkomplett, missvisande och ibland felaktig grund, säger Sara Almosaibi Jasas.

LÄS ÄVEN: Upprop mot rasism på Sveriges Radio – har för många vita anställda

SVT:s vd Hanna Stjärne har tagit del av rapporten som hon säger sig ta på stort allvar.

– Jag blir väldigt berörd. Det här är viktiga berättelser och jag vill ju att alla ska känna sig inkluderade på SVT. Vi har jobbat mycket med det men det här visar att vi har en bra bit kvar.

Hon tror och hoppas att satsningen på fler lokala redaktioner runtom i landet kan vara en del av svaret på kritiken.

– På de här lokala redaktionerna gör man just nu genomlysningar: hur bor människor, vad är de intresserade av, vad är det för arbetsplatser och språk som vi behöver förstå? Behöver vi då andra språkkunskaper och nätverk än vad vi har på redaktionen? Det är ett arbete som pågår, säger Hanna Stjärne.