Sörmlands Medias fyra lokaltidningar Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs Tidning, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter driver inför valet en gemensam sajt under hashtaggen #kandulova där väljarna får ställa frågor till företrädare för samtliga partier. Frågan ”Kan du lova att det blir färre invandrare i stan” från en väljare i Katrineholm har väckt ilska på den yttre vänsterkanten, men Katrineholms-Kurirens ansvariga utgivare Marie Hillblom försvarar publiceringen.

På den konkursmässiga vänstersajten Politism, som av DN-skribenten Hanne Kjöller på grund av dess hatjournalistik liknats vid ett ”avloppsrör”, ondgör sig Kawa Zolfagary – mest känd för sin rasistiska hetskampanj mot ”vita kränkta män” – över att den rättframma väljarfrågan om invandring släpptes igenom. I likaså konkursmässiga vänstertidningen ETC är Daniel Rossetti lika uppbragd.

Frågan ska ses mot bakgrund av att socialdemokratiskt styrda Katrineholm med kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström i spetsen i många år och med starkt stöd bland invånarna riktat skarp kritik mot den förda invandringspolitiken och de konsekvenser den fått för Katrineholm i form ett orimligt stort antal migranter att ansvara för, vilket kommunen inte haft ekonomi, bostäder, skolservice eller utbyggda välfärdstjänster för att kunna hantera.

Frågorna på sajten #kandulova måste besvaras med Ja eller Nej och svaret får sedan motiveras och utvecklas med några korta meningar. Tre partier – Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna svarar Ja, medan Moderaterna och Liberalerna gör gemensam sak med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och svarar Nej.

Det som upprör vänstermedias skribenter är inte bara att frågan tilläts ställas och publiceras. Det är också att den besvarades jakande av fler partier än Sverigedemokraterna.

Kawa Zolfagary menar i sin kritik att de partier som svarat Ja förespråkar tvångsdeportering och att skicka människor i döden. Särskilt ond anser han att Göran Dahlström är därför att denne för ett antal år sedan slog fast att en grupp från utlandet hitresta romer som slagit läger på en parkeringsplats i kommunen skulle avhysas.

På ETC har Daniel Rossetti ringt upp Fredrik Olovsson som är den som svarat Ja på väljarfrågan om färre invandrare för sitt parti Socialdemokraternas räkning. Olovsson sitter även i riksdagen där han också har en stol i finansutskottet.

Olovsson backar inte och när ETC-journalisten i sina frågor använder samma retorik om deportationer tycker den socialdemokratiske politikern att det är oseriös journalistik av ett slag som ”ingen vettig människa” ägnar sig åt.

På Katrineholms-Kuriren försvarar ansvariga utgivaren Marie Hillblom publiceringen av frågan. Mot bakgrund av den djupt problematiska situationen i Katrineholm till följd av den okontrollerade inflyttningen av migranter är detta en fråga som många Katrineholmsbor vill ha ett svar på. Det menar Hillblom att de har rätt att få.

Hillblom indikerar också att yttrandefriheten är till för att skydda den som vill ställa de ”känsliga frågorna”, ”de som upprör och polariserar”, och att det är dessa som är särskilt viktiga att ställa – det är på så sätt debatt skapas, slår hon fast. Det är också ofta frågor som inte ställs eller besvaras i de stora partiledardebatterna, menar hon.