I år har Rättsmedicinalverket (RMV) gjort över 1 200 åldersbedömningar åt Migrationsverket. Nu har myndigheten sammanställt utgången av dessa.

Det visar sig att endast en procent av fallen talar för att personen varit under 18 år gammal, vilket fortfarande definieras som ”barn” i Sverige. 70 procent visar samtidigt att den undersökta är över 18 år.

I drygt en femtedel av undersökningarna har myndigheten tyckt att undersökningen »möjligen« talat för att personen varit under 18 år.

Nästa år förväntas behovet av medicinska åldersbedömningar minska, enligt Rättsmedicinalverket. Prognosen för 2019 är cirka 350 ärenden. Det kan jämföras med totalt cirka 10 700 ärenden under hela 2017.

– Vi ser en minskning av beställningar från Migrationsverket. Den mycket stora mängd ärenden som hanterades under 2017 berodde på det stora antalet ensamkommande som kom under 2015, säger Lars Werkström, generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

SD kritiska
Tidigare har SD starkt kritiserat de så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen” som de menar varken var barn, flyktingar eller ensamma. Bland annat debatterade Kent Ekeroth (SD) och Jonas Millard (SD) frågan mot Nerikes Allehanda politiske redaktör Lars Ströman, där de sade att bluffen måste synas:

Den sammantagna bilden blir därför att de som media så propagandistiskt benämner ”ensamkommande flyktingbarn” i hög utsträckning troligen varken är ensamma, flyktingar eller barn. Denna bluff måste synas, propagandaordet måste sluta användas och fusket måste stoppas omgående.