Den irländska regeringen skulle behöva avsätta en budget på 600 miljoner euro för att avliva 65 000 kor varje år i tre år för att nå sina klimatmål, enligt interna rapporter.

Tio procent av all boskap i Irland behöver ”förflyttas” under de kommande åren för att följa regeringens planer på att uppnå netto noll koldioxidutsläpp senast 2050 och minska utsläppen med 51 procent till 2030.

LÄS ÄVEN: Sveriges mjölkproduktion hotas av EU-medlemskap och särregler

En massutslaktning av 200 000 kor under tre år kan vara ett sätt att hjälpa den irländska jordbrukssektorn att ”täppa till gapet” på sina utsläppsmål, enligt informationsdokumentet från jordbruksdepartementet.

Planen skulle se till att irländska bönder kompenseras för förlusten av sin mjölkbesättning, och rapporten föreslår att en budget på 600 miljoner euro skulle krävas.

Skeptiska bönder

Bönderna är dock inte övertygade om behovet av att ta till sådana drastiska åtgärder och tror att andra förorenande industrier inte måste drabbas av samma öde.

Pat McCormack, ordförande för Irish Creamery Milk Suppliers Association, noterar att den irländska mjölkbesättningen inte är större än den var vid sekelskiftet.

– Vår besättning är inte större än den var för 25, 30 år sedan. Kan samma sak sägas om transportbranschen, kan samma sak sägas om flygindustrin?

Enligt Pat McCormack är jordbruksindustrin beredd att förbinda sig till den irländska regeringens strategiska riktning och spela sin roll, men anser att andra vägar kunde och borde utforskas snarare än att enbart förlita sig på att döda boskap.

LÄS ÄVEN: EU stödjer plan att stänga ned tusentals bondgårdar