De skärpta gränskontroller som infördes efter systemkollapsen i asylmottagandet 2015 blir troligen kvar tills vidare. I varje fall om den svenska regeringen får sin vilja fram i EU. Man har sent om sider insett att ett bättre skalskydd behövs, inte bara mot omfattande missbruk av asylrätten utan även för att stoppa gränsöverskridande terrorism och kriminalitet från att ta sig in i landet.

Justitieminister Morgan Johansson (S) uppger att den svenska regeringen nu inte ser någon anledning att avskaffa de gränskontroller vars tidsgräns löper ut i början av maj. Som skäl till fortsatt förlängning anges inte längre primärt den okontrollerade anstormning av migranter som var den initiala orsaken till att de infördes. Huvudmotivet är nu i stället hotet från den muslimska terrorismen och internationella organiserade brottsligheten.

Johansson säger i ett uttalande till Europaportalen att ”det finns individer och grupper som utgör hot” och att Sverige därför inte bör ”sänka garden”. Tonläget hos den rödgröna regeringen är idag ett annat jämfört med strax innan gränskontrollerna infördes, då statsministern slog fast att regeringslinjen var att ”Sverige bygger inga murar”.

I flera andra EU-länder har man också kommit till insikt om det överhängande terrorhotet från muslimskt håll och valt att i likhet med Sverige med samma motivering förlänga sina skärpta gränskontroller.

Idag torsdag träffar den svenska justitieministern kollegor från dessa länder parallellt med det ministermöte som hålls i Bryssel. Förlängning av gränskontrollerna är en kontroversiell fråga, då EU-reglerna endast tillåter sådana tillfälligt och under mycket speciella omständigheter.