Medan Sverigedemokraterna anklagats för att ha en mer välkomnande inställning till ukrainska flyktingar än till migranter från andra delar av världen har S-regeringen fått kritik för motsatsen. Nu tar Socialdemokraterna ytterligare initiativ för att bli av med ukrainarna genom att öronmärkt finansiera deras återvandring.

Regeringen ger nu Migrationsverket i uppdrag att vända på varje sten för att ta fram åtgärder som kan förmå de ukrainare som kommit till Sverige att återvandra till sitt hemland. Det gäller även kvinnor och barn och trots att kriget i Ukraina fortfarande pågår.

Annan syn jämfört med tidigare migrantgrupper

Kontrasten är stor jämfört med förhållningssättet till migranter från andra delar av världen där man tvärtom agerat och fortsätter att agera konsekvent för att förmå så många som möjligt att stanna i Sverige och inte ens återvända långt efter att situationen i ursprungsländerna blivit säker. Budskapet har varit och är fortfarande att asyl ska likställas med reguljär migration och att migranterna ska komma in och etablera sig i det svenska samhället.

Men inte ukrainare. Regeringen trycker nu tvärtom på för att så snabbt som möjligt bli av med de ukrainska flyktingarna så att de inte ska hinna förankra sig i Sverige..

– Vi vill ge dem som vill återvända de bästa möjligheterna till att göra det [återvandra], sade migrationsminister Anders Ygeman (S).

Spekulationer kring regeringens motiv

Ygeman förnekar att det skulle finnas någon agenda bakom den här motsatta särbehandlingen av just ukrainska flyktingar och att man bara stöttar frivilliga återvändare. Samtidigt har man från bland annat socialdemokratiskt håll anklagat Sverigedemokraterna för att göra den omvända skillnaden mellan ukrainska flyktingar och andra migranter.

Från SD-håll har detta inte förnekats utan erkänts och motiverats med att det den här gången rör sig om verkliga flyktingar i motsats till välfärdsmigranter och att ukrainare är en grupp som såväl utbildnings- som värderingsmässigt är lättare att integrera i Sverige.

I avsaknad av ett erkännande från regeringen och Socialdemokraterna har det spekulerats kring vilken dold agenda som eventuellt kan ligga bakom att man nu gör allt för att snabbast möjligt bli av med ukrainska flyktingar där den absoluta merparten är kvinnor och barn medan man till och med stoppat alla utvisningar även av kriminella män till Afghanistan.

En hypotes som framkastats i den offentliga debatten är att utgångspunkten för Socialdemokraternas hållning är vad som gagnar respektive hotar regeringsmakten. Samstämmiga väljarundersökningar visar att de till hög andel bidragsberoende utomvästliga migrantgrupperna i mycket stor utsträckning röstar socialdemokratiskt. Det bedöms däremot inte bli fallet för den ukrainska gruppen.

Migrationsverket tar fram återvandringspaket

Ygeman berättar att det man nu laborerar med är att ta fram en skräddarsydd återvandringsersättning och betalda hemresor för ukrainare från Sverige. Man diskuterar även möjligheterna att ge ukrainare fortsatt ekonomiskt stöd även efter att de återvänt hem och även finansiering av att återuppbygga sina hem om dessa förstörts under den ryska invasionen – allt syftande till att minimera risken för att ukrainarna inte stannar kvar i hemlandet när de en gång skickats iväg från Sverige.

Migrationsverket ska redovisa för regeringen vad man kommit fram till i två etapper. Det första åtgärdspaketet för hur man kan bli av med ukrainarna ska presenteras den 9 juni. Ytterligare åtgärder ska därefter föredras regeringen den 31 augusti. De senare kommer att påverkas av hur effektivt det första paketet visar sig vara.