Den 1 augusti i år träder en ny lag i kraft som gör varje form av samröre med en terroristorganisation brottsligt. Redan 2015 lade Sverigedemokraterna en motion om en sådan lagändring men övriga partier röstade då nej.

Det var först efter det muslimska terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 som de rödgröna och Alliansen insåg att en sådan lag är nödvändig i kampen mot terrorismen. Det har sedan dröjt ytterligare två år innan lagen nu presenteras och nästan ett halvår till innan den träder i kraft.

När regeringen 2017 initierade ett arbete med att ändra lagen i enlighet med Sverigedemokraternas förslag, valde man att utesluta partiet från förhandlingarna och i stället bjuda in de borgerliga Allianspartierna.

Att avgöra vilka organisationer som ska terrorklassas överlåter regeringen till rättsväsendet. De listor över terrororganisationer som FN och EU tagit fram ska ge vägledning men internationellt råder samtidigt delade meningar kring en rad organisationers terrorstatus.

I ett uttalande till SVT vill justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tona ned lagen som en reaktion på specifikt den muslimska terrorismens framfart och säger att även högerextrema och kanske till och med vänsterextrema organisationer kan komma att träffas av lagen.

– Man ska inte glömma bort att det största terrordådet begånget i norden under efterkrigstiden var en norsk nazist, framhöll Johansson.

Med samröre i lagens mening avses en lång rad aktiviteter såsom medlemskap, insamling av pengar, spridande av propaganda, rekrytering av medlemmar, uthyrning av lokaler och anordnade av möten. Brott mot lagen ska kunna ge upp till sex års fängelse. Lagen innefattar handlingar begångna i såväl Sverige som utomlands.