”Det har ringts samtal”. Infrastrukturministern Peter Eriksson (Mp) berättar om samarbetet med Facebook för att radera oönskat innehåll i en öppenhjärtig intervju. Politikern hyllar internetföretagens samarbetsvilja. Samtidigt stängs allt fler oppositionella av från sociala medier.

Det var igår i ett inslag i Studio Ett i Sveriges Radio P1 som infrastrukturminister Peter Eriksson (Mp) redovisade resultaten av regeringens påtryckningar på Facebook och andra digitala jättar. Inslaget inleds med att programledaren meddelar att det svenska valet är ”hotat” och att Facebook ”hållit vad de lovade” till regeringen med anledning av detta.

Vidare i inslaget visar det sig att Facebook bland annat lovat regeringen att upprätta en direkt hotline:

– Både en direkt kontakt med MSB, men också direkt till de politiska partierna för att vi ska kunna reagera och säga ifrån när vi tycker att det händer saker som vi tycker är problematiska.

Eriksson svarar nekande på programledarens fråga om han använt hotlinen själv.

– Jag har inte haft, utan det är mera till partisekreterarna och det gänget som jobbar kring dem som gör det… Men det är verkställt. Det finns en sådan direkt kontakt idag… och det verkar fungera.

Är det någon som har ringt som du vet och vad handlat det om i sådant fall då?

– Ja, jag vet att det har ringts, och det har varit kontakter. Det handlar om till exempel när det kommer upp kampanjer som är uppenbart problematiska och inte sanna riktigt och så.

– Jag tycker att under den här tiden som jag försökt att ha den här dialogen med inte bara Facebook, utan också Google och en del andra, så har det blivit successivt bättre… Jag tycker att jag möter en ökad förståelse av att det finns ett legitimt intresse från staten och politiken att ha en dialog med de här… och att… det finns också en rimlig syn kring att man ska reglera i viss utsträckning, men att om de här stora företagen sköter sig och hanterar de här frågorna på ett rimligt och bra sätt som ökar transparensen och tar bort saker som är orimliga… då minskar ju också behovet för en reglering.

Peter Eriksson menar det krav på ”självsanering” som regeringen med justitieminister Morgan Johansson (S) i spetsen ställt mot internetjättarna. I en tidigare intervju till Samhällsnytt antydde Karin Friberg, rättsexpert på grundlagsenheten hos Justitiedepartementet, att regeringen har valt att sätta tryck på socialmedieföretag för att undvika en krånglig ändring av yttrandefrihetslagar – med en åtföljande offentlig debatt som knappast skulle ha varit gynnsam för regeringen.

Ett resultat av regeringen möte med internetjättarna i april blev att Google ströp reklamintäkter för Samhällsnytt på grund av ”politiskt innehåll” vilket har lett till att vi förlitar oss helt på läsarnas donationer från och med juni.

LÄS MER: Efter censurmötet med regeringen: Google stryper all reklam på Samhällsnytt – på grund av ”politiskt innehåll”

Ett annat exempel i närtid då socialmedieföretag anklagades för maskopi med regeringen och politisk censur blev Sverigedemokraternas dokumentär om Socialdemokraternas nazistiska och rasistiska rötter. Dokumentären berör även storskaliga övergrepp mot press- och yttrandefriheten som partiet genomfört i Sverige under krigstiden för att stoppa information om bland annat förintelsen från att nå allmänheten.

Kort efter publiceringen på Youtube blev filmen borttagen, men återställdes efter omfattande protester. Dessvärre har Sverige radios programledare aldrig ställt frågan till Peter Eriksson huruvida dokumentären ansågs vara en ”problematisk kampanj” samt om det ”har ringts” med anledning av filmen. Dokumentären kan ses i sin helhet nedan: