Regeringen är orolig för att höstens riksdagsval ska kunna påverkas av resurssvagare medieaktörer och opinionsbildare som är hänvisade till plattformar som YouTube och Facebook för att få ut sitt budskap. Man hotar nu att införa censurlagar som ger de stora svenska mediejättarna privilegier i nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen.

Digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) meddelar att han ska träffa företrädare för Google (YouTubes ägare) och Facebook för att ställa ett ultimatum – antingen censurerar plattformarna självmant bort sådant material som regeringen anser vara obekvämt och kontroversiellt eller så kommer man att stifta en lag som tvingar Google och Facebook att stänga ned små och oppositionella aktörer, så som nyligen skedde med det medborgerliga medieinitiativet Granskning Sverige.

Samarbetar med de svenska mediejättarna
Regeringen har med sig de stora mediekoncernerna, däribland Bonniers och Schibsted, som också de vill att staten ska kunna stoppa mindre och konkurrerande medieaktörer från att nå ut till allmänheten. Dessa arbetar också själva aktivt för en återgång till det tidigare medieoligopolet där endast resursstarka aktörer har möjlighet att driva medier. Nedsläckningen av GS initierades av Expressen och DN med understöd i uttalanden från regeringsrepresentanter.

Däremot avvisar de svenska mediejättarna helt att staten skulle ges motsvarande möjligheter att stänga ned de stora mediekoncernernas mediesajter eller tvinga dem att ta bort publicerat material. Det är heller inget som regeringen aviserar att man har för avsikt att lagstifta om. Den aviserade censurlagen ska enligt Peter Eriksson bara gälla medborgarjournalistik producerad av enskilda personer och resurssvaga aktörer som är hänvisade till plattformar som Facebook och YouTube för att nå ut.

Ovana att uppvaktas av demokratiska länders regeringar
Digitaliseringsministern vidgår i ett uttalande till redan statskontrollerade SVT att Facebook och Google är ”lite skakade av det som hänt på sista tiden”. Man är inte vana med att bli uppvaktade av en regering i en västlig demokrati med krav på censur. Det är sådant dessa företag normalt bara råkar ut för när de vill etablera sig i länder med totalitära regimer, exempelvis Kina.

Peter Eriksson gör dock bedömningen att Facebook och Google efter den svenska regeringens påtryckningar ”är beredda att göra saker” för att inskränka den fria nyhetsförmedlingen och åsiktsbildningen på sina plattformar. ”Frågan är hur mycket”, tillägger Eriksson, och om det under de aviserade samtalen mellan regeringen och dessa plattformars ägare visar sig vara inte tillräckligt mycket, är regeringen alltså beredd att ta till lagstiftning.

Vill ha censurlagstiftning på EU-nivå
Digitaliseringsministern uppger att den svenska regeringen även arbetar för censurlagar på EU-nivå. ”På EU-nivå finns det större möjligheter att göra regleringar som kan styra i större utsträckning”, förklarar Peter Eriksson och uppger att han i början av nästa vecka tar flyget (inte det miljövänligare alternativet tåget) till Bryssel för att träffa ett antal EU-kommissionärer och sondera terrängen för en EU-gemensam lagstiftning som ger regeringarna rätt att stänga ned små medieaktörer och få deras publicistiska material avpublicerat.

Målsättningen är enligt Peter Eriksson ett internationellt system där myndigheterna i ett gränsöverskridande samarbete kan få en medieaktör nedsläckt och dess material borttaget inom 24 timmar. ”Det är fullt möjligt”, säger digitaliseringsministern som hoppas att Facebook och Google själva ska införa ett sådant system där man snabbt agerar om en regering säger till. ”Annars måste vi reglera det här mycket tuffare”, avslutar Peter Eriksson.