På fredagen presenterade försvarsminister Peter Hultqvist (S) en uppgörelse mellan regeringspartierna S och MP samt stödpartierna C och L för finansiering av försvaret som mellan 2022 och 2025 ska få fem miljarder kronor per år. Trots att Sverige redan är en av de hårdast beskattade länderna i världen, och försvaret kan tyckas vara ett av de mest fundamentala inslagen i ett välfärdsland, finns inte tillräckligt med pengar för detta. Därför inför man nu en ny skatt som i slutändan kommer att drabba enskilda privatpersoner.

– Tillskottet för 2022 kommer att finansieras genom att skatten på finanssektorn ökas från och med 2022, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Enligt Andersson är det de stora bankerna som främst kommer att påverkas av den nya skatten ”men också en del andra aktörer som finns på finansmarknaden” och att det är ”vår bedömning är att att de kan bidra mer till det gemensamma”.

Finansdepartementet ska ha kommit långt i arbetet men alla detaljer är ännu inte klara.

– Det kanske inte är den klokaste finanspolitiska och konjunkturpolitiska åtgärden att i det här läget börja med någon slags jakt på bankerna, säger före detta S-ledaren Göran Persson.

ÖB Micael Bydén är nöjd.

– Med tanke på det förändrade omvärldsläget behöver vårt försvar förstärkas. Den ökning av anslaget som Försvarsmakten nu tilldelas i perioden 2022 till 2025 blir ett viktigt tillskott på vägen att långsiktigt bygga ett starkare försvar, säger Micael Bydén.

Reaktioner