I maj lanserar Brottsoffermyndigheten på uppdrag av regeringen sajten tystnainte.se som främst riktar sig till ”särskilt utsatta grupper som deltar i det demokratiska samtalet, till exempel journalister”.

Regeringen anser att alltför många upplever att sina möjligheter att uttrycka sig fritt i det offentliga rummet begränsas genom hot och hat.

– Tystnainte.se vänder sig i första hand till enskilda personer och bland dem då just särskilt utsatta grupper som deltar i det demokratiska samtalet, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, konstnärer, men också författare och andra som deltar i samhällsdebatten, till exempel forskare och influencers. Vi vet ju att debattklimatet idag är tufft, säger Annika Öster som är generaldirektör på Brottsoffermyndigheten.

Sajten ska även kunna användas av myndigheter och organisationer som eftersöker bättre verktyg för att stödja utsatta personer. Enligt Öster ska den också ge en enkel väg in för att kunna ge igenkänning och känna att man inte är ensam.

Under förarbetet till sajten har man upptäckt att många drabbade accepterar ganska mycket hot och hat.

– Det gör ju också att det finns ett stort mörkertal, alltså att det inte kommer till polisen och de rättsvårdande myndigheternas kännedom på det sätt som faktiskt är angeläget. Det här är ytterst är ett hot mot demokratin. Den största risken är ju faktiskt att folk tystnar och inte lyfter sina åsikter, säger hon.