På måndagsmorgonen höll regeringen pressträff för att meddela den nya nationella säkerhetsstrategin och det finns ett hot som sticker ut mot Sverige. Enligt regeringen ska Ryssland just nu vara det största och allvarligaste hotet mot Sveriges överlevnad.

Det var statsminister Ulf Kristersson (M) som höll pressträffen tillsammans med försvarsminister Pål Jonson (M) och den nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm.

LÄS ÄVEN: Ilska när Orbán flyger till Moskva för att träffa Putin

Enligt regeringen befinner sig Sverige i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det är inte på grund av massinvandringen som pågått under många år och förändrat Sverige i grunden. Det stora hotet är Ryssland och den här hotbilden kommer att finnas kvar till åtminstone år 2030.

Samtidigt som säkerhetsläget kommer att bestå under en överskådlig tid kan det även finnas risk för att det försämras ytterligare.

– Ryssland utgör det största och allvarligaste hotet mot vår nationella säkerhet, slog försvarsminister Pål Jonson fast.

På frågan från media vad det är för hot som Ryssland utgör mot Sverige svarade statsministern att det handlar Vladimir Putin rustar upp sin militär tillsammans med Kina. Vidare att Ryssland försöker skapa en ny säkerhetsordning ”byggd på den starkes rätt”, hävdade försvarsministern.

– En regelbaserad världsordning är väldigt viktigt för Sverige och ett svenskt intresse, sa försvarsministern.

Därför har regeringen tagit fram en säkerhetsstrategi för att kunna stå emot Rysslands planer mot Sverige. Det handlar om en strategi i flera delar.

Skyddet mot yttre hot, att skydda demokrati och sammanhållning i samhället, att stärkta Sveriges motståndskraft men även att säkra konkurrenskraften och försörjningsberedskapen.

– Det är viktigt att prioritera rätt saker vid rätt tidpunkt, konstaterade statsministern.

Varnar för kaosfolk i Sverige

Samtidigt uppmärksammade regeringen att det visserligen finns en hotbild även inom Sveriges gränser. Det finns nämligen ”våldskapitalstarka människor i Sverige” och att främmande makt vill använda dessa medborgare för att destabilisera och skapa kaos i landet.

– Främmande makt vill använda det faktum att det finns våldskapitalstarka människor även i Sverige, sa statsministern.

Det handlar om exempelvis migranter som inte kan uppföra sig och följa lagar när de blir kränkta och därmed riskerar dessa att att användas som verktyg för att skapa instabilitet och i sin tur användas som påtryckningsmedel mot Sverige, menar regeringen.

– Detta gör att vi har en väldigt komplex säkerhetssituation att hantera, sa Pål Jonsson.

Öppnar för Ukraina i Nato

På frågan om regeringen anser att Ukraina bör få gå med i militäralliansen Nato på kort sikt svarade statsministern att det är målet.

– Det är en av frågorna vi kommer diskutera på Nato-toppmötet och nu finns det en enad formulering om detta, det vill säga att Ukraina är på väg in i Nato. På samma sätt som Ukraina är på väg in i EU. Sedan finns det ingen exakt tidtabell för detta och alla inser att man kan inte gå med i Nato när man befinner sig i ett krig, svarade statsministern och fortsatte:

– Att Ukraina hör till EU och Nato tycker jag att det finns en mycket bred principiell enighet kring.

Enligt försvarsminister Pål Jonson är kriget i Ukraina ett krig för ”försvar av friheten”.

Försvarsministern: ”Den regelbaserade världsordningen”

Under pressträffen framförde försvarsministern vid flera tillfällen att Ryssland och Kina hotar den regelbaserade världsordningen.

– Som ett handelsberoende land är Sverige är väldigt beroende utav att den regelbaserade världsordningen fungerar. Både för vår handel och export.

Se hela pressträffen:

LÄS ÄVEN: Nuland: ”Måste komma ihåg” att pengarna som skickas till Ukraina går till USA:s vapenindustri