Tidöregeringen öppnar nu för att införa ett förbud mot att kritisera islam genom koranbränning. Det meddelar justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I den muslimska världen fortsätter ilskan att växa mot Sverige med demonstrationer där svenska flaggan bränns och ambassader både omringas och stormas. Förra helgen meddelade 57 muslimska stater, däribland Turkiet, att de kräver förbud mot koranbränningar över hela världen.

Den senaste tiden har svenska myndigheter avlöst varandra i olika utspel för att få att väcka opinion för ett förbud mot koranbränning.

LÄS ÄVEN: Myndighet för integration av IS-terrorister: Ändra lagen för att förbjuda koranbränningar

Polismyndigheten har flera gånger utrett islamkritiska demonstrationer som misstänkt ”hets mot folkgrupp” och åklagare har gång på gång lagt ned dessa utredningar.

Myndigheten har även utvidgat sitt arbetsområde genom att plötsligt ta sig friheten, tillsammans med Säpo, att börja neka dessa demonstrationstillstånd genom ordningslagen. Men även att driva domstolsprocesser för att få stopp koranbränningar. Detta med hänvisning till rikets säkerhet.

LÄS MER: Kammarrätten: Fel av polisen att stoppa koranbränningar

Dessförinnan, under S-styret, försökte Polismyndigheten stoppa den dansk-svenske politikern Rasmus Paludan från att ens besöka Sverige genom att meddela honom inreseförbud.

LÄS MER: Polisen tog Paludan till arresten som svar på muslimska kravaller

Under korankravallerna våren 2022 frihetsberövades Paludan kort och tilläts inte ens åka till ett redan godkänt valmöte i Skäggetorp. Detta eftersom polisen inte kunde garantera säkerheten i området.

Inskränk yttrandefrihet för säkerheten

Men trots de olika försöken att stoppa koranbränningar har både åklagare och domstol gång på gång meddelat att det är fullt tillåtet att bränna muslimernas heliga bok. Vidare har Polismyndigheten fått bakläxa att det inte är tillåtet att neka någon koranbränning med hänvisning till generell hotbild.

Nu meddelar justitieminister Gunnar Strömmer (M) att regeringen tar över frågan huruvida koranbränningar ska vara tillåtna trots muslimsk hotbild och öppnar därmed för att inskränka yttrandefriheten när det gäller islamkritik.

– Vi tar nu ett ordentligt grepp om detta. Vi gör det i ljuset av det allvarliga säkerhetsläget, säger Strömmer till SR.

Regeringen ska analysera det rättsliga läget och se över vilka ändringar som behöver göras i ordningslagen för att kunna hantera hot mot intern och extern säkerhet. Det rapporterar Aftonbladet.

– Det är klart att vi måste analysera rättsläget i ljuset av vårens händelser och de domarna, säger Gunnar Strömmer till Aftonbladet.

LÄS ÄVEN: Regeringen: Koranbränningar har INGEN plats i Sverige

Regeringen hävdar att koranbränningar får internationella konsekvenser – däribland i form av attacker. Ett exempel är nu senast när den svenska ambassaden i Bagdad stormades av ilskna muslimer som inte kan acceptera de grundlagsfästa fri- och rättigheterna i Sverige.

Nato-medlemskapet

Enligt Strömmer ska Sverige ha blivit ”ett prioriterat mål” för terrorattacker. Men koranbränningarna är även ett hinder för Sveriges väg in i Nato.

SE VIDEO: Muslimer stormar svenska ambassaden i Irak

– Vi får ställa oss frågan om dagens ordning är bra eller om det finns anledning att ompröva den i något hänseende, säger Strömmer.

Och det nya beskedet från justitieminister Strömmer kommer samtidigt som Sveriges Nato-process kört fast. Tidigare har Turkiets president Recep Tayyip Erdogan varit tydlig mot den svenska regeringen.

– Så länge som ni tillåter att min heliga bok, koranen, bränns och förstörs så kommer vi inte att säga ja till ert inträde i Nato, sa Erdogan tidigare i vår.

Justitieminister Gunnar Strömmer utesluter inte att tillsätta en utredning som kan ligga till grund för lagändring.

Samnytt har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar om regeringens planer.

LÄS ÄVEN: Erdogan kräver lagändring i Sverige: ”Inget Nato så länge koranen bränns”