För att trappa upp kampen mot den organiserade brottsligheten vill regeringen och Sverigedemokraterna att polisen ska kunna avlyssna fler i hemlighet utan att en konkret misstanke om brott föreligger.

Det var på en pressträff på torsdagsförmiddagen som justitieminister Gunnar Strömmer (M) presenterade det nya förslaget som går ut på att ge de brotts­bekämpande myndig­heterna större möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel.

LÄS ÄVEN: Ny lag i höst: Tillåtet avlyssna icke-brottsmisstänkta

I ett pressmeddelande skriver regeringen att brotts­utvecklingen i Sverige är mycket allvarlig och hemliga tvångs­medel beskrivs som ofta avgörande för att bekämpa brott som begås inom krimi­nella nätverk. En utökad användning av hemliga tvångs­­medel ska vara något som efter­­frågats av Polis­­myndig­heten och Åklagar­­myndig­­heten.

Systemhotande

Ett av förslagen i proposi­tionen innebär att det ska bli möjligt att använda hemliga tvångs­medel, exempelvis hemlig avlyss­­ning, i preventivt syfte mot gäng­­kriminella för att för­hindra dödliga skjut­­ningar och spräng­­ningar och annan allvarlig brotts­­lighet.

– Den grova organi­serade brotts­ligheten är system­hotande och riskerar att skada tilliten till rätts­staten. En viktig del i regeringens arbete med att bekämpa den grova organi­serade brottslig­heten är att se till att polis och åklagare får tillgång till de verktyg som krävs för att komma åt de krimi­nella gängen. Och det snabbt – regeringen har därför arbetat hårt för att lagänd­ringarna ska kunna träda i kraft redan den 1 oktober, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Förhoppningen är att lagen ska kunna träda i kraft den 1 oktober i år.

LÄS ÄVEN: Regeringen vill läsa din mejl – säger ja till EU:s massövervakning