I en ny intervju framför energiminister Ebba Busch (KD) att hon vill se en kraftig utbyggnad av vindkraften. Detta trots att grunden för hennes valframgång lades på löften om kärnkraft. Samtidigt upplever Busch sig ”stressad” över att regeringen beskrivs som negativ till vindkraft.

Enligt Energimyndigheten kommer Sveriges energiproduktion behöva fördubblas fram tills 2035. Det kommer därför bli nödvändigt med en stor utbyggnad av den svenska energiproduktionen. Enligt Dagens Nyheter finns därvidlag en samstämmighet såväl forskare som myndigheter om att de kommande energibehoven ska tillfredsställas genom vindkraften.

LÄS ÄVEN: SD tar plats i styrgruppen för Vattenfall: ”Sluta agera vindkraftslobbyister”

På en direkt fråga från DN-reportern ger Busch sitt medhåll till detta och menar att ny kraftproduktion primärt ska ske genom vindkraft. Utbyggnaden av vindkraft har framför allt skett i norra Sverige eftersom det finns bättre tillgång till mark där än vad det finns i södra Sverige.

– Jag skulle säga att vi behöver mer överallt. Sedan kommer man att göra olika bedömningar i olika kommuner, säger Busch om mer vindkraft i landet.

Risken att boende störs av vindkraften är större söderut och många kommuner använder sin vetorätt för att stoppa utbyggnad. Busch antyder en ändrad lagstiftning gällande detta, men går inte in på några detaljer.

Busch beskriver också kärnkraften som ett ”nödvändigt komplement” till vindkraften. Det framgår vidare att hon betraktar kärnkraften som ett sätt att vinna acceptans för ytterligare vindkraft. Busch avslutar intervjun med att klargöra att hushållen inte kan förvänta sig ytterligare kompensation för höga energikostnader.

SE SAMNYTTS DOKUMENTÄR: VINDKRAFT – räddning eller fördärv?