Nyligen presenterade regeringen sitt senaste förslag för att stärka kampen mot gängkriminaliteten – reglering av vapenmagasin. Man menade att detta skulle ge polisen ett kraftfullt verktyg för att beslagta vapenmagasin och förhindra skjutningar. Hos polisen är man dock föga imponerade.

Det var i slutet av oktober Socialdemokraterna och inrikesminister Mikael Damberg (S) stolt presenterade förslaget som innebär att man måste ha licens för att kunna skaffa vapenmagasin alternativt att dessa måste vara kopplade till ett vapen med licens.

– Att stoppa gängvåldet står högst upp på regeringens agenda, säger Damberg.

Förslaget hånades rejält. ”Fel fokus”, ”slag i luften” och ”missar målet” var några av omdömena.

På polismyndigheten tycks inrikesministern ha ett visst stöd:

− Polismyndigheten ser förslaget som en åtgärd som bidrar till att göra det svårare för grovt kriminella att hantera illegala vapen. Vi ser en tendens att de kriminella förvarar vapenstycken, pipor, ammunition och magasin på olika ställen. Det här förslaget innebär att polisen på ett tydligare sätt får rätt att beslagta alla lösa magasin som påträffas hos någon som ej har tillstånd att inneha vapen, säger Johan Hasselmark, kommissarie vid utvecklingscentrum Stockholm vid Nationella operativa avdelningen.

”Gör ingen skillnad”

Men när Svensk Jakt talar med poliser som arbetar ute på fältet är åsikten samstämmig – vinsten är noll och förslaget kommer inte att göra någon skillnad i kampen mot den organiserade brottsligheten och gängkriminalitet.

– Det här förslaget gör ingen som helst skillnad, det handlar bara om plakatpolitik. Det är samma sak som att hävda att licenskrav på vapen hindrar kriminella från att skaffa vapen, säger en förundersökningsledare inom Polisen till Svensk Jakt, och fortsätter:

– Vinsten är enligt min mening noll, men skapar mer administration för myndigheten. Lagstiftningen i Brottsbalken, 36 kapitlet, paragraf 2, 4:e stycket, tillåter nästan redan nu att förverka magasin till vapen.

– Magasin har inget legalt användningsområde för andra än licensinnehavare, således är magasin att se som hjälpmedel vid brott för den som inte har licens. Magasin kan man ju inte använda på så många andra sätt än i ett vapen. Vill man komma åt magasinen hos kriminella kan man lätt lösa det med en korrigering av befintlig lagstiftning, i stället för att skapa ytterligare en administrativ röra.

En annan polis som arbetar med att utreda grov kriminalitet säger att förslaget känns ”rätt uddlöst” i kampen mot gängen då de ju sällan har licens eller tillstånd ändå. Han frågar sig också vad eller vilka det är man vill komma åt med den här förändringen och konstaterar att det ”inte blivit någon stor grej hos oss”.

Oklart om återlämnade magasin

Påståendet i debatten om att polisen vid beslag i bland tvingas lämna tillbaka vapenmagasin till kriminella är heller inget man känns vid, och då ingen statistik finns vet ingen hur pass utbrett detta skulle kunna vara. Från regeringen har man dock anfört att detta skulle vara en allmän uppfattning inom polisen och att den föreslagna ändringen välkomnas.

Regeringens förslag har nu lämnats till lagrådet och om det accepteras av riksdagen förväntas det träda i kraft den 1 juli 2020.