På måndagen meddelande näringsminister Ibrahim Baylan (S) att regeringen lanserar en ny strategi för att göra Sverige till världens mest attraktiva resmål.

Gängens skjutningar och bombdåd avlöser varandra runt om i Sverige. I en undersökning utförd av DN/Ipsos uppgav 30 procent att de oroar sig för att hamna i skottlinjen för de kriminella gängens skjutningar. Samtidigt sjunker tilltron till politikernas förmåga att lösa problemen.

LÄS ÄVEN: Allt fler oroas över skjutningarna

Även Polismyndigheten har kommunicerat ut att det numera finns en stor risk att tredje man skadad vid gängskjutningarna. Den pågående våldsutvecklingen har även fått uppmärksamhet i internationell media vilket bidragit till frågor om tillståndet i Sverige. Nu kontrar regeringen med en ny strategi för att göra Sverige till ”världens mest hållbara och attraktiva resmål” år 2030.

Ministern kan inte svara

Regeringen meddelar att den nya strategin kommer att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar besöksnäring. Men hur man ska kunna slå fast om Sverige blir ”världens mest attraktiva resmål” kan näringsminister Ibrahim Baylan (S) inte svara på, skriver TT.

LÄS ÄVEN: Damberg om risken att bli skjuten: Sett till befolkningsmängden väldigt ovanligt