Den nytillträdda blågula regeringen går nu ut med ett ultimatum till hushållen: Dra ned på elkonsumtionen, annars stänger vi av strömmen. Enligt statsminister Ulf Kristersson (M) räcker inte den elektriska svångrem som svenska folket tvingats till av kostnadsskäl genom skyhöga elpriser. Förbrukningen måste ned ytterligare, annars hotar bortkoppling från elnätet. Sveriges elförsörjning liknas nu vid den i ett u-land.

Ett antal mandatperioder av energipolitiskt vanstyre med nedläggning av pålitlig kärnkraft, storsatsningar på opålitlig vindkraft, eftersatt utbyggnad av elnätet och överstatligt EU-tvång har försatt Sverige i en krissituation som äventyrar jobb, företagande och grundläggande funktioner i ett modernt samhälle och påminner om hur elförsörjningen (inte) fungerar i ett u-land.

Den nya regeringen beskriver nu energikrisen i Sverige som ”akut”. man riktar därför ett ultimatum till hushållen om att minska sin elanvändning ytterligare. I annat fall kommer drastiska åtgärder att tas till i form av att man kopplas bort från elnätet och bostaden blir strömlös.

Strömlöst och utkylt hotar

Statsminister Ulf Kristersson (M) säger sig medveten av att ”väldigt många svenskar har sparat el av rena kostnadsskäl” men hävdar att detta inte räcker för att häva krisen. Nu måste konsumtionen ned till ett absolut minimum för att det inte ska bli strömlöst i eluttagen därhemma. För den som har eluppvärmning hotar i så fall minusgrader inomhus.

Ultimatumet till svenska folket om att dra åt den elektriska svångremmen ytterligare kommunicerades av Kristersson tillsammans med energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) på en presskonferens tidigt på fredagen.

Trots det u-landsliknande elförsörjningsläget och de drastiska åtgärderna hushållen tvingas till för att inte helt bli av med strömmen hävdade statsministern att regeringen ”inte vill skapa panik”.

Företag uppmanas lägga ned driften

Även landets företag uppmanades på pressträffen att stänga ned verksamhet för att spara el. Ett halvt löfte gavs om ekonomisk kompensation från statens skattkista för produktionsbortfall men ingenting nämndes om konsekvenser i form av brist på varor och tjänster och negativa sysselsättningseffekter.

Den energipolitik som lett fram till dagens elkris har motiverats med klimatargument. I realiteten har effekten många gånger blivit den motsatta när Sveige tvingats köpa in smutsig el producerad i exempelvis polska kolkraftverk eller tvingats dra igång egna fossileldade kraftverk.

På fredagens presskonferens aviserade regeringen också att de mångåriga energipolitiska felsatsningarna kan tvinga fram kompensation för effektbortfall och för att dämpa de allra värsta pristopparna genom att ytterligare fossileldad kraft tillförs systemet.

”Rullande avbrott” där strömmen enligt schema stängs av i bostadsområden i tur och ordning kan ändå inte uteslutas, löd beskedet.

Socialdemokraterna: ”Fullt rimligt”

Regeringens ultimatum till svenska folket att minska sin elkonsumtion långt under det normala i ett modernt välfärdssamhälle hyllas av Socialdemokraterna som under sin regeringstid de två senaste mandatperioderna tillsammans med Miljöpartiet bär huvudansvaret för den uppkomna elkrisen.

Mikael Damberg (S) kommenterade pressträffen med att det hushållen nu tvingas till ”är fullt rimligt” och hade inget självrannsakande besked till väljarna för den energipolitik hans regering fört de senaste åtta åren. Man har i stället velat vältra över skulden för elkrisen på Ryssland med epitetet ”putinpriser”.

Svenska kraftnät: ”Fortsatt väldigt höga priser”

Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe säger i en kommentar att Sverige och framför allt den södra delen av landet den närmaste tiden kommer att ha ett stort importbehov av el från bland annat från Norge, Polen och Tyskland.

Kombinationen elbrist och skyhöga elräkningar förutspår generaldirektören också kommer att bestå under överskådlig framtid.

– Vi kommer ha fortsatt väldigt höga priser.