Vad som enligt förslaget ska klassas som grovt brott är om det ”inneburit synnerligen kännbar skada, medfört betydande vinning eller annars varit av särskilt farlig art”.

På torsdagen presenterade regeringens utredare Dag Mattsson sina förslag för att komma åt piratkopieringen.

Kontentan var hårdare straff för allvarliga upphovsrättsintrång genom att införa två nya brottsbeteckningar: grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott.

Den som gjort sig skyldig till ett av de grövre brotten kan dömas till mellan sex månaders och sex års fängelse.

– I dag pågår det en organiserad piratverksamhet på nätet som får stora konsekvenser för hela samhället. Därför är det bra att straffskalorna för dessa brott har setts över då straffen ska stå i proportion till brottens allvar, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S).

Polisen ges också tillgång till fler verktyg när de utreder upphovsrätts- eller varumärkesbrott, något polisens nationella samordnare mot immaterialrättsliga brott, Paul Pintér, välkomnar.

– Det är efterlängtat för oss inom polisen. Det kommer att öppna upp andra utredningsmetoder som vi kan använda oss av under förundersökning, säger Pintér till NyTeknik.

Även Henrik Pontén på Rättighetsalliansen som ofta företräder film- och tv-bolag i rättsprocesser mot piratsajter ser positivt på förslaget.

– Vi välkomnar straffsatser i nivå med vad som är normalt i Europa.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.