Vid en pressträff på tisdagen berättade Magdalena Andersson, finansansvarig i den expeditionsministär som styr Sverige i avsaknad av en regering, att hon ämnar försöka få en socialdemokratisk budget igenom riksdagen i händelse av att landet är regeringslöst den 15 november då en budgetproposition normalt ska läggas. Om riksdagen inte kan enas om en budget blir det i stället en annan S-budget som gäller, den som lades 2018.

Andersson berättade att hon för att få acceptans för sin budget haft samtal med alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna. Det är oklart om någon utmanare i form av en budgetmotion från något annat parti under detta scenario kommer att finnas i mitten på november.

Moderaterna har aviserat att man eventuellt kommer att presentera en budgetmotion. Den kan i så fall komma att få ett större stöd i riksdagen än den proposition som Magdalena Andersson ämnar lägga fram.

Det har aldrig tidigare i Sveriges historia inträffat att landet saknat regering när budgeten ska presenteras. En budget som godkänns i ett regeringslöst tillstånd kan sedan ändras av den regering som senare tillträder.